Emelie läser grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6

– Arbetsmarknaden ser väldigt bra ut eftersom det är en stor brist på behöriga lärare, säger Emelie.

Emelie sitter med en bärbar dator vid en uteplats

Emelie Olssons resa till Högskolan Dalarna har gått från Bollnäs, till Oslo och Stockholm, för att sedan återvända till sin hemstad. I dag läser hon grundlärarprogrammets sjunde termin vid Högskolan Dalarna på distans, efter att ha upptäckt intresset för undervisning i sitt tidigare arbete som dansledare.

– Skola och utbildning är något jag tycker är viktigt för mig och läraryrket bidrar till förändring på många sätt. Jag drivs av att se gnistan i någons ögon av att lära sig något nytt. Det är en av de bästa känslorna som finns, säger Emelie Olsson.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Det bästa är att man håller sig uppdaterad inom samhällsfrågor och relevant forskning, eftersom det berör innehållet i vår utbildning och även vår framtid som verksamma lärare. Utöver det skulle jag även lyfta att man kan läsa utbildningen både på campus och distans. Det är toppen för mig som bor i en annan stad.

Hur ser en vanlig vecka med studier ut?

– Även fast jag läser på distans studerar jag 40-timmarsveckor, måndag till fredag. För att klara studierna krävs att man lägger den tiden på egen inläsning, seminarier och föreläsningar som varje kurs erbjuder. Det ger också möjligheten till att vara ledig och återhämta sig på helgerna, vilket jag värdesätter högt.

Kan du berätta något roligt du varit med om under utbildningen hittills?

– Helt klart de verksamhetsförlagda kurserna (VFU). Under fem veckor per år får vi vara ute i skolverksamheten på riktigt och både planera samt hålla i undervisning. Där har vi bland annat fått lära oss att bedöma elevtexter och att observera undervisande lärare utifrån olika teoretiska perspektiv. Det är väldigt roligt att få testa på läraryrket och i de flesta kurserna har vi fått fältuppgifter att utföra i klassrummen.

Vad betyder det för dig att utbildningen har nära och täta kontakter med olika skolor?

– Vi ges chansen att till exempel delta vid föreläsningar och workshops med lärare från olika kommuner. Det finns massor att lära sig skolor och kommuner emellan. På så sätt får man som student en blandning av ämnesspecifika kunskaper, yrkesmässiga kunskaper och sociala relationer.

Har du fått något jobb under studietiden tack vare den utbildning du läser?

– Jag har blivit erbjuden vikariat på olika skolor och även att börja arbeta efter examen på den skola jag utför min VFU. Det känns så klart väldigt roligt. Arbetsmarknaden ser väldigt bra ut eftersom det är en stor brist på behöriga lärare.

Har du något tips till blivande studenter på Högskolan Dalarna som också vill läsa på distans?

– Ha struktur på dina studier redan från start. Exempelvis vilka tider du ska studera samt vad du ska göra dag för dag. Ta även vara på dina studiekamrater trots att ni studerar på distans. Våga be varandra om stöd och hjälp. Då blir vardagen så mycket enklare. 

Senast granskad:
Senast granskad: