Kurs APG247

Examensarbete för grundlärarexamen inriktning 4-6 del 2

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa fördjupad förmåga att formulera en ämnesdidaktisk problemställning med undersökningssyfte och tillhörande forskningsfrågor utifrån en fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete
 • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning och relevant teori- och metodanvändning
 • självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och presentera skapat empiriskt material
 • med fördjupad kommunikationsförmåga både skriftligt och muntligt presentera, argumentera för och diskutera egna resultat i relation tidigare forskning, vald teori, metod och forskningsetik samt styrdokumen
 • uppvisa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område vilka bidrar till kunskapsutveckling av betydelse för yrkesutövningen
 • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning för grundlärare 4-6, 7,5 hp, Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för grundlärare 4-6, 7,5 hp samt Modul 1, 9 hp från Examensarbete för grundlärarexamen inriktning 4-6 del 1, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FBB
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa fördjupad förmåga att formulera en ämnesdidaktisk problemställning med undersökningssyfte och tillhörande forskningsfrågor utifrån en fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete
 • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning och relevant teori- och metodanvändning
 • självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och presentera skapat empiriskt material
 • med fördjupad kommunikationsförmåga både skriftligt och muntligt presentera, argumentera för och diskutera egna resultat i relation tidigare forskning, vald teori, metod och forskningsetik samt styrdokumen
 • uppvisa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område vilka bidrar till kunskapsutveckling av betydelse för yrkesutövningen
 • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning för grundlärare 4-6, 7,5 hp, Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för grundlärare 4-6, 7,5 hp samt Modul 1, 9 hp från Examensarbete för grundlärarexamen inriktning 4-6 del 1, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GDY
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig