Kurs GPG2Y4

Utveckling och lärande i grundskolans åk 4-6 (varav 7,5 hp VFU)

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om och aktivt verka för skolans värdegrund och hållbar utveckling samt reflektera över detta i förhållande till elevers utveckling och lärande
  • visa kunskap om tvärvetenskapliga perspektiv på barns utveckling och lärande
  • visa förmåga att analysera och värdera såväl pedagogiska situationer som pedagogiska verktyg utifrån tvärvetenskapliga perspektiv
  • visa kunskap om hur elevers lärande och utveckling påverkas, begränsas och möjliggörs av skilda kognitiva, sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar
  • visa förmåga att självständigt och med stöd av verksamma lärare planera, genomföra och utvärdera undervisning för hållbar utveckling inom något av ämnesområdena samhällsorientering, naturorientering och teknik, bild eller idrott och hälsa samt anpassa undervisningens innehåll och form utifrån elevgruppens förutsättningar
  • visa förmåga att, såväl i tal som i skrift, argumentera för val av innehåll och arbetsformer i den egna undervisningen samt beskriva och reflektera över den egna utvecklingen till lärare
  • visa kunskap om och förmåga att använda digitala resurser i den pedagogiska verksamheten och reflektera över dem i förhållande till elevers utveckling och lärande
  • visa kunskap om intervju som vetenskaplig metod
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6, 15 hp, Svenska 1 för grundlärare 4-6: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, 15 hp, Matematik 1a för grundlärare 4-6, 7,5 hp, Matematik 1b för grundlärare 4-6, 7,5 hp och Didaktik och ledarskap i grundskolans årskurs 4-6 (inkl 7,5 hp VFU), 15 hp samt minst 15 hp i en av kurserna Bild för grundlärare, årskurs 4-6, 30 hp eller Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6, 30 hp eller Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6, 30 hp eller Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning, 30 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FAZ
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Anna-Maria Segeblad