Kurs APG245

Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för grundlärare 4-6

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 8, 2023

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa förståelse för den utbildningsvetenskapliga forskningens betydelse för den pedagogiska verksamheten
 • visa förståelse för hur beprövad erfarenhet relaterar till vetenskaplig grund samt klargöra denna relations betydelse för yrkesutövningen
 • visa fördjupad kunskap om och kunna använda sig av centrala vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv
 • redogöra för kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner och metoder
 • granska forskningsetiska överväganden
 • visa förmåga att kritiskt granska utbildningsvetenskapliga texter med hjälp av vetenskapsteoretiska begrepp
 • visa sådana språkfärdigheter som krävs för att tillgodogöra sig vetenskapliga texter samt att i tal och skrift kunna argumentera för sin förståelse av dessa.
Startar och slutar:
vecka 8, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan åk 4-6 (varav 7,5 hp VFU), 15 hp och Engelska för grundlärare åk 4-6, 1A, 15 hp
Anmälningskod:
HDA-V3E7T
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 35, 2023

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa förståelse för den utbildningsvetenskapliga forskningens betydelse för den pedagogiska verksamheten
 • visa förståelse för hur beprövad erfarenhet relaterar till vetenskaplig grund samt klargöra denna relations betydelse för yrkesutövningen
 • visa fördjupad kunskap om och kunna använda sig av centrala vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv
 • redogöra för kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner och metoder
 • granska forskningsetiska överväganden
 • visa förmåga att kritiskt granska utbildningsvetenskapliga texter med hjälp av vetenskapsteoretiska begrepp
 • visa sådana språkfärdigheter som krävs för att tillgodogöra sig vetenskapliga texter samt att i tal och skrift kunna argumentera för sin förståelse av dessa.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan åk 4-6 (varav 7,5 hp VFU), 15 hp och Engelska för grundlärare åk 4-6, 1A, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FC5
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig

Start vecka 8, 2024

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa förståelse för den utbildningsvetenskapliga forskningens betydelse för den pedagogiska verksamheten
 • visa förståelse för hur beprövad erfarenhet relaterar till vetenskaplig grund samt klargöra denna relations betydelse för yrkesutövningen
 • visa fördjupad kunskap om och kunna använda sig av centrala vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv
 • redogöra för kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner och metoder
 • granska forskningsetiska överväganden
 • visa förmåga att kritiskt granska utbildningsvetenskapliga texter med hjälp av vetenskapsteoretiska begrepp
 • visa sådana språkfärdigheter som krävs för att tillgodogöra sig vetenskapliga texter samt att i tal och skrift kunna argumentera för sin förståelse av dessa.
Startar och slutar:
vecka 8, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan åk 4-6 (varav 7,5 hp VFU), 15 hp och Engelska för grundlärare åk 4-6, 1A, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GDU
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig