Kurs APG245

Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för grundlärare 4-6

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 40, 2021

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa förståelse för den utbildningsvetenskapliga forskningens betydelse för den pedagogiska verksamheten
 • visa förståelse för hur beprövad erfarenhet relaterar till vetenskaplig grund samt klargöra denna relations betydelse för yrkesutövningen
 • visa fördjupad kunskap om och kunna använda sig av centrala vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv
 • redogöra för kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner och metoder
 • granska forskningsetiska överväganden
 • visa förmåga att kritiskt granska utbildningsvetenskapliga texter med hjälp av vetenskapsteoretiska begrepp
 • visa sådana språkfärdigheter som krävs för att tillgodogöra sig vetenskapliga texter samt att i tal och skrift kunna argumentera för sin förståelse av dessa.
Startar och slutar:
v40, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan åk 4-6 (varav 7,5 hp VFU), 15 hp och Engelska för grundlärare åk 4-6, 1A, 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39K9
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig

Start vecka 8, 2022

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa förståelse för den utbildningsvetenskapliga forskningens betydelse för den pedagogiska verksamheten
 • visa förståelse för hur beprövad erfarenhet relaterar till vetenskaplig grund samt klargöra denna relations betydelse för yrkesutövningen
 • visa fördjupad kunskap om och kunna använda sig av centrala vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv
 • redogöra för kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner och metoder
 • granska forskningsetiska överväganden
 • visa förmåga att kritiskt granska utbildningsvetenskapliga texter med hjälp av vetenskapsteoretiska begrepp
 • visa sådana språkfärdigheter som krävs för att tillgodogöra sig vetenskapliga texter samt att i tal och skrift kunna argumentera för sin förståelse av dessa.
Startar och slutar:
v8, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan åk 4-6 (varav 7,5 hp VFU), 15 hp och Engelska för grundlärare åk 4-6, 1A, 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3AEU
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig