Utbildningsprogram LGF3A

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
240 högskolepoäng Grundnivå

Att arbeta som lärare är inte vilket jobb som helst. Det är en uppgift där du som pedagog kan göra skillnad för ungdomars möjligheter till fortsatta studier och yrkesarbete. Det är därför inte någon överdrift att säga att lärare är med och skapar morgondagens goda samhälle. Många människor vittnar om hur mycket en skicklig förskollärare eller lärare betytt för deras lycka och framgång i livet. 

Utbildar du dig till lärare kommer du att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Som lärare får du en viktig, intressant och utvecklande uppgift i samhället.

Grundlärarprogrammet för förskoleklass och årskurs 1-3 är en bred utbildning som ger dig kunskaper inom många områden. Den vänder sig framför allt till dig som vill arbeta med 6-årsgrupperna i övergången mellan förskola och skola eller vara klasslärare i grundskolans tidigare år. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över 4 år. Läs mer om grundlärare i Lärarutbildningsguiden.

Grundlärarprogrammet är en campusförlagd utbildning. Det finns dock vissa möjligheter att genomföra delar av utbildningen via nätet. Istället för att delta i en seminariegrupp i högskolans lokaler i Falun kan du ingå i en seminariegrupp på nätet och med ljud och bild kommunicera med lärare och kurskamrater via din dator. Oavsett om du deltar i en seminariegrupp på campus eller via nätet måste du kunna delta på våra campusträffar i Falun och genomföra de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen vid en skola i Dalarna.

 

Kvinna med långt hår och stort leende. Visar tänderna någotHej, jag heter Camilla och bor i Svärdsjö, strax utanför Falun, tillsammans med min sambo och våra två barn.
På Högskolan Dalarna läser jag lärarutbildningen med inriktning mot de lägre åldrarna F-3.

Mitt val av utbildning bygger på mitt intresse av att jobba tillsammans med barn. Jag har sedan yngre tonåren varit ungdomsledare inom ridsporten och har alltid älskat att undervisa och föra kunskap vidare.

Utbildningen jag läser är på distans och det passar mig väldigt bra. Jag har under vissa kurser även deltagit i grupper, vilket också har varit väldigt givande. Anledningen till att jag valde en distansutbildning är för att ha stor flexibilitet i vardagen för att få ihop livet med familj och småbarn.

Jag valde att studera vid Högskolan Dalarna för att kunna dra nytta av distansutbildningens flexibilitet och eftersom jag bor i Falu kommun så kan jag även spendera tid på campusområdet och framförallt i det fantastiska biblioteket som finns där.

Att bo i Falun är fantastiskt. Falun är en trevlig stad med en fin stadskärna med många unika butiker och härliga restauranger. Jag gillar också att bo i Falun för att det finns ett bra utbud på aktiviteter, året om!

På fritiden spenderar jag mycket tid tillsammans med min familj men det finns också tid att tillbringa i stallet.

I framtiden kommer jag jobba som lärare inom Falu Kommun och jag ser stora möjligheter att utvecklas i min roll livet ut. Efter några år som arbetande lärare är jag intresserad av att fortsätta utbilda mig och kanske då bli rektor.

Jag som blivande lärare har en stor roll i vårt samhälles framtid, en roll som jag själv tycker är av största vikt. Jag är med och formar framtidens vuxna vilket gör att jag anser att läraryrket är ett av de absolut viktigaste som finns. Det en lärare kan göra är att skapa massa små förändringar och så frön i sina elever. Dessa frön eller tankegångar kan i sin tur skapa kritiskt tänkande individer som värnar om vår miljö.

Att göra många små förändringar kan leda till något stort. Jag kan i framtiden vara med och påverka barnen jag undervisar till att ha en tro på alla människors lika värde och mina elever kommer också få med sig en kunskap om hur man ska kunna leva hållbart och klimatsmart för att vår planet ska kunna må bättre. För mig är det ett viktigt och ett stort uppdrag att undervisa de yngre eleverna eftersom de så småningom ska driva vårt samhälle framåt.

När man ska välja sin utbildning anser jag att det är viktigt att välja något man känner en passion för eller något man är intresserad av. Är man sugen på att bli lärare kan det vara en bra idé att jobba lite först. Att vikariera ger en möjlighet att se om läraryrket är något som passar en själv, vilket gör att det blir lättare att välja inriktning på sin utbildning. Jag har själv vikarierat en hel del innan jag började studera. Jag har tidigare vikarierat i grundskolans alla åldrar vilket gjorde att jag kunde besluta mig för att de lägre åldrarna är de jag vill jobba med även om barn i alla åldrar är fantastiska.

Hur söker du till utbildningen?

Ansökan till Grundlärarprogrammet sker på www.antagning.se från 15 mars - 15 april.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.

Utbildningens innehåll

I grundlärarutbildningen för F-3 varvas didaktiska ämnesstudier och studier i utbildningsvetenskap med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola. Läs mer om programmets kurser och struktur (pdf).

De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Utbildningen förbereder dig för undervisning i svenska, matematik och engelska samt i SO, NO och teknik.

Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, ledarskap, betygsättning och sociala relationer.

Verksamhetsförlagd utbildning

En del av yrket lär du dig bäst i verksamheten på en skola. I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du under ledning av skickliga lärare bland annat lära dig att planera, genomföra och utvärdera undervisning ute på en skola. VFU utgör sammanlagt 20 veckor av utbildningen och kompletterar de teoretiska studierna.

Läs mer om VFU i Grundlärarprogrammet

De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen genomförs vid en partnerskola i Dalarna. Det är särskilt utvalda förskolor med skickliga förskollärare som har utbildning i att handleda lärarstudenter. Läs mer om våra partnerskolor.

Internationellt utbyte

Internationellt utbyte är en viktig del av utbildningen till grundlärare. Därför innehåller många kurser inom programmet internationella inslag och utblickar. Alla blivande lärare uppmuntras dessutom att delta i utbyten som vi har med andra länder.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen leder till grundlärarexamen och behörighet att undervisa i årskurs F-3 i svenska, matematik och engelska samt i SO, NO och teknik. Efter kompletterande ämnesstudier kan grundlärarexamen ge behörighet att undervisa i högre årskurser. Efter minst tre års undervisningserfarenhet kan utbildningen exempelvis byggas på med speciallärarutbildning eller specialpedagogisk utbildning.


Senast granskad: