Utbildningsprogram LLF3A

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Som grundlärare bidrar du till barns utveckling och förmåga att söka och ta in kunskap. Programmet ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
240 högskolepoäng Grundnivå

Vill du arbeta som lärare för barn i åldrarna 6-10 år? Det är en uppgift där du som lärare kan göra skillnad för barns utveckling och lärande under deras skolgång och i livet. Du spelar en central roll i övergången från förskola till skola och följer barnen genom de första skolåren. Som lärare spelar du en viktig roll för att stimulera barns nyfikenhet, intresse och glädje. 

Grundlärarprogrammet erbjuds i två varianter: campus- eller nätbaserad utbildning. I den campusbaserade varianten har du din undervisning i huvudsak på campus i Falun. I den nätbaserade varianten sker det mesta av undervisningen digitalt, men 2–3 gånger per termin kommer du till Falun för obligatorisk undervisning på campus.

Läs också om de andra grundlärarprogrammen

Studenter berättar

imageauau.png"Det är ett otroligt viktigt yrke där man har möjlighet att göra skillnad.”

Alicia läser grundlärarprogrammet eftersom det ger henne möjlighet att arbeta med människor, men också för att hon inspirerats av sina egna lärare hon hade under uppväxten.

Läs hela intervjun med Alicia

Träffa våra studenter

Utbildningens innehåll

Programmet omfattar bland annat ämneskunskaper, didaktiska och pedagogiska kunskaper samt kunskaper i ett vetenskapligt förhållningssätt och ledarskap. 

De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Utbildningen förbereder dig för undervisning i svenska, matematik och engelska samt i SO, NO och teknik.

Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, ledarskap, betygsättning och sociala relationer.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

Kontakt med arbetslivet

En del av yrket lär du dig bäst i verksamheten på en skola. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen utgör sammanlagt 20 veckor. 

Om du antas till det programtillfället som heter studieort Falun kommer den verksamhetsförlagda utbildningen ske på en skola i regionen eller utanför regionen. I största möjliga mån på en skola nära studentens hemort.

Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Grundlärarprogrammet

Studera eller praktisera utomlands

Studenter kan förlägga studier eller VFU-period utomlands och ska då kontakta programansvarig eller internationaliseringsansvarig för lärarutbildningen för att få information om detta. Första kursen med VFU görs emellertid alltid i Sverige.

VFU/praktik utomlands inom lärarutbildningen

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen leder till grundlärarexamen och behörighet att undervisa i årskurs F-3 i svenska, matematik och engelska samt i SO, NO och teknik. Läs mer om grundlärare i Lärarutbildningsguiden.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Den framtida arbetsmarknaden som lärare ser ljus ut! Om du idag satsar på en lärarutbildning varvat med erfarenheter från yrkeslivet direkt kommer du att ha goda möjligheter till ett meningsfullt, omväxlande och stimulerande yrke som ger dig möjlighet till nya utmaningar och glädjeämnen varje dag.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 omfattande 240 högskolepoäng.

Studera vidare

Examen i grundlärarprogrammet öppnar dörren till bland annat vår forskarutbildning i Pedagogiskt arbete och vårt Magisterprogram i pedagogiskt arbete.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom lärarutbildning

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3JZA
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Engelska 6, Naturkunskap 1b alt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Stängd för sen anmälan
Våren 2025
Start vecka 4
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-V3KGA
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Engelska 6, Naturkunskap 1b alt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Canvas

I lärplattformen Canvas finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig