Alicia läser grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

– Det är ett otroligt viktigt yrke där man har möjlighet att göra skillnad, säger Alicia.

Porträttbild Alicia Hillerström

Alicia arbetade efter gymnasiet i butiksvärlden under flera år och insåg då att hon uppskattar att arbeta med människor. Tanken att studera vidare har hon alltid haft och grundlärarprogrammet blev det naturliga valet eftersom det ger henne möjligheten att arbeta med personmöten i vardagen.

– Det är ett otroligt viktigt yrke där man har möjlighet att göra skillnad. Under min uppväxt har jag alltid gillat skolan och haft turen att ha väldigt bra lärare. Det har gett mig inspiration till att själv bli en bra lärare i framtiden, säger Alicia Hillerström.

Hur ser en vanlig vecka med studier ut?

– Beroende på vilken kurs vi läser kan veckorna se lite annorlunda ut. Vissa kurser innebär mycket studiegruppsarbete, medan andra mer bygger på självständigt arbete. Varje vecka innehåller vanligtvis en eller flera föreläsningar, inläsning av kurslitteratur och ett seminarium. Jag pluggar i regel måndag till fredag.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Helt klart den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Det är under tiden vi har våra praktikperioder som vi också får testa på hur framtida yrket kommer att vara och om ens planerade lektionsinnehåll fungerar i verkligheten. Att få träffa samma klass regelbundet under en längre tid är väldigt roligt och ger en ökad förståelse för läraryrket.

Kan du berätta om några projekt ni haft under utbildningen?

– Det första jag kommer att tänka på är ett teamarbete vi hade i kursen ”SO, NO och teknik för grundlärare”. Jag valde då att göra en planering för att eleverna skulle få lära sig mer om kropp och hälsa. En blandning av teoretiska, praktiskt och experimentella uppgifter utfördes sedan under VFU-perioden, vilket var väldigt uppskattat.

– Vi har även haft flera uppgifter kopplade till fältstudier, bland annat genom att intervjua elever eller hålla i olika undervisningsmoment. Materialet är därefter grunden för de skrivuppgifter vi har. Det ger en helhetsbild av yrket som är väldigt värdefull.

Du har även gjort en VFU-period utomlands. Kan du berätta mer om den?

– Redan i början av utbildningen pratade jag och en studiekamrat om att det vore ett roligt äventyr att få göra en VFU-period utanför Sverige. Cirka ett år innan vår tredje VFU-period började vi kontakta olika skolor som vi tyckte var intressanta och Svenska Skolan i Costa del Sol tog sedan emot oss. Det var en otroligt häftig upplevelse och en erfarenhet jag bär med mig hela livet.

Har du några tips till blivande studenter?

– Framför allt att föra minnesanteckningar med sidhänvisningar under tiden du läser kurslitteraturen. I utbildningen är det mycket läsning och jag har sparat mycket tid genom att göra så, exempelvis när jag behöver referera i uppgifter. Sen skulle jag även säga att försöka hitta personer som du kan plugga tillsammans med. Det gör plugglivet roligare, vare sig det är på plats eller digitalt.  

Senast granskad:
Senast granskad: