Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL)

En lärarutbildning som ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i skolan, samtidigt som du studerar.

Person som står framför en whiteboard med en penna i handen.
Linnéa Engblom, Norkay

Högskolan Dalarna erbjuder en arbetsintegrerad grundlärarutbildning och en arbetsintegrerad ämneslärarutbildning. I utbildningen kombineras studier på 75 procent med arbete som lärare. Schemalagda studier sker 1-2 dagar i veckan med campusträffar i Falun men även nätbaserade moment förekommer.

Utbildningen är konstruerad så att du parallellt med studierna har möjlighet att arbeta som lärare på en skola i regionen. På så sätt kan högskolestudierna relateras till egna erfarenheter från den pedagogiska verksamheten på skolan samtidigt som erfarenheter från arbetet som lärare integreras med studierna vid högskolan.

Parallellt med ansökan till utbildningen behöver du söka tjänst i en kommun där du vill arbeta som lärare. I regionens kommuner finns ett antal tjänster tillgängliga för AIL-studenter att söka (så kallade läraraspirantstjänster). Antalet platser varierar från kommun till kommun. Du behöver därför kontakta varje kommun, som du är intresserad av, och lämna in de ansökningshandlingar som efterfrågas.

Kommunernas kontaktpersoner för arbetsintegrerad lärarutbildning

Program

Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4–6 arbetsintegrerad utbildning

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7–9 - matematik och idrott och hälsa arbetsintegrerad utbildning

Studenter berättar 

imageg5o1.png

"Det blir ett utbyte åt båda håll och det finns mycket lärdom att ta av varandra."

Efter att redan ha arbetat i skolans värld under en tid valde Martina Engmalm och Madelene Ingesson att vidareutbilda sig till lärare samtidigt som de fortsatte att undervisa.

Läs hela intervjun med Martina och Madelene

Träffa våra studenter 

 

 

 

Senast granskad:
Kontakt

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.

Senast granskad: