Utbildningsprogram LUGYA

Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning gymnasieskolan

En lärarutbildning för dig med tidigare ämnesstudier. En möjlighet för dig att bli behörig ämneslärare och göra skillnad.
90 högskolepoäng Grundnivå
Kom ihåg!

Till dig som vill bli bedömd i två ämnen:
Fyll i och ladda upp Bilaga till anmälan till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)antagning.se när du anmäler dig till KPU.

Att arbeta som lärare är inte vilket jobb som helst. Det är en uppgift där du som pedagog kan göra skillnad för ungdomars och vuxnas möjligheter till fortsatta studier och yrkesarbete. Det är därför inte någon överdrift att säga att lärare är med och skapar morgondagens goda samhälle. Många människor vittnar om hur mycket en skicklig lärare betytt för deras personliga utveckling och framgång i livet.

Om du utbildar dig till lärare via Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan du redan efter tre terminers studier få ett inspirerade och utvecklande arbete som ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

Ämnen och anmälan

Det ställs särskilda krav på redan avslutade studier för att du ska antas till programmet, bland annat minst 120 högskolepoäng i ett av följande ämnen: bild, biologi, engelska, filosofi, franska, fysik, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, spanska, specialidrott, svenska, svenska som andraspråk naturkunskap, teknik, tyska.

Information om vilka ämnen du kan antas med och hur du kan kombinera dessa, särskilda antagningskrav och hur dina tidigare ämnesstudier prioriteras i anmälningsprocessen hittar du på sidan:

 

KPU – Allt du behöver veta

Studenter berättar

image5uvb.png

"Ett gott samhälle för mig är där vi människor tar hand om varandra." 

Thor valde att fortsatt studera efter sin kandidatexamen i biologi. I framtiden vill han ge sina elever förutsättningar att vara med och påverka hur samhället ska utvecklas.

Läs hela intervjun med Thor

Träffa våra studenter

Utbildningens innehåll

I den kompletterande pedagogiska utbildningen varvas studier i utbildningsvetenskap med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola.

Studierna i utbildningsvetenskap förbereder dig för en yrkesroll som lärare. Bland annat studeras skolans samhällsuppdrag, didaktik och ledarskap, utveckling och lärande, bedömning och betygsättning samt sociala relationer och konflikthantering. Ett ämnesdidaktiskt examensarbete genomförs också inom programmet. Under programtiden deltar man i seminarier, workshop, föreläsningar och en till två gånger ses vi Falun och träffar andra studenter. Du får ta del av aktuell forskning inom pedagogiskt arbete och träffa både verksamma lärare och forskare på olika nivåer.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen genomförs ute på en skola där du får möta både elever, verksamma lärare och yrkesaktiva från andra professioner.

Studierna i utbildningsvetenskap och VFU omfattar 90 högskolepoäng och är en nätbaserad utbildning på 100 och 50 procent studietakt över tre respektive sex terminer. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i regel på en gymnasieskola i närheten av hemorten.

Helfartsstudier (100 %)

Termin 1:

 • Didaktik och läroplansteori – KPU, 15 hp, grundnivå
 • Undervisning och ledarskap – KPU (varav 10 hp VFU), 15 hp, grundnivå

Termin 2:

 • Kunskap, lärande och bedömning – KPU, 15 hp, grundnivå
 • Ämnesdidaktik och specialpedagogik – KPU (varav 10 hp VFU), 15 hp grundnivå

Termin 3:

 • Professionellt lärarskap och skolutveckling  – KPU (varav 10 hp VFU), 15 hp avancerad nivå
 • Examensarbete för ämneslärare – avancerad nivå, 15 hp, avancerad nivå
  eller
 • Examensarbete för ämneslärare – grundnivå, 15 hp, grundnivå

Halvfartsstudier (50 %)

Termin 1:

 • Didaktik och läroplansteori – KPU, 15 hp, grundnivå

Termin 2:

 • Undervisning och ledarskap – KPU (varav 10 hp VFU), 15 hp, grundnivå

Termin 3:

 • Kunskap, lärande och bedömning – KPU, 15 hp, grundnivå

Termin 4:

 • Ämnesdidaktik och specialpedagogik – KPU (varav 10 hp VFU), 15 hp grundnivå

Termin 5:

 • Professionellt lärarskap och skolutveckling  – KPU (varav 10 hp VFU), 15 hp avancerad nivå

Termin 6:

 • Examensarbete för ämneslärare – avancerad nivå, 15 hp, avancerad nivå
  eller
 • Examensarbete för ämneslärare – grundnivå, 15 hp, grundnivå

Kontakt med arbetslivet

En del av yrket lär du dig bäst i verksamheten på en skola. I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du under ledning av skickliga lärare bland annat lära dig att planera, genomföra och utvärdera undervisning ute på en skola. VFU utgör sammanlagt 20 veckor av utbildningen och kompletterar de teoretiska studierna.

Läs mer om VFU i Kompletterande pedagogisk utbildning

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. Du kan också göra din VFU/praktik utomlands inom lärarutbildningen. En eller två terminer som utbytesstudent eller genomförd verksamhetsförlagd utbildning inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

En ämneslärarexamen ger möjlighet att ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket. Som legitimerad lärare har du möjlighet att få en tillsvidareanställning. Lärarlegitimationen visar inom vilka skolformer och undervisningsämnen du har rätt att undervisa och sätta betyg. En ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan ger behörighet att undervisa i gymnasieskolan, vuxenutbildningen och i grundskolans årskurs 7-9 i de ämnen som ingår i examen.

En ämneslärarexamen ger dig också möjlighet att söka karriärtjänster inom grund- eller gymnasieskolan.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Den framtida arbetsmarknaden som lärare ser ljus ut! Om du idag satsar på en lärarutbildning varvat med erfarenheter från yrkeslivet direkt kommer du att ha goda möjligheter till ett meningsfullt, omväxlande och stimulerande yrke som ger dig möjlighet till nya utmaningar och glädjeämnen varje dag.

Examen

 1. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i ett undervisningsämne, 210 högskolepoäng.
 2. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasiet i två undervisningsämnen, 300 högskolepoäng.
 3. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasiet i både samhällskunskap och svenska, 330 högskolepoäng.

Studera vidare

Om du vill bygga på din ämneslärarexamen med ytterligare studier inom utbildningsvetenskap kan du läsa vår Magisterutbildning inom pedagogiskt arbete eller ansöka till forskarstudier inom Utbildning och lärande.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom lärarutbildning

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
50%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3JZ8
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Ämnesstudier om minst 120 hp i ett undervisningsämne. Undervisningsämnet får dock inte vara ett yrkesämne.
Urval
Akademiska poäng (1-165 hp)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

2 fysiska
10 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3JZ9
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Ämnesstudier om minst 120 hp i ett undervisningsämne. Undervisningsämnet får dock inte vara ett yrkesämne.
Urval
Akademiska poäng (1-165 hp)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

2 fysiska
20 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Våren 2025
Start vecka 4
Studietakt
50%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-V3KFT
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Ämnesstudier om minst 120 hp i ett undervisningsämne. Undervisningsämnet får dock inte vara ett yrkesämne.
Urval
Akademiska poäng (1-165 hp)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

2 fysiska
10 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Start vecka 4
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-V3KFU
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Ämnesstudier om minst 120 hp i ett undervisningsämne. Undervisningsämnet får dock inte vara ett yrkesämne.
Urval
Akademiska poäng (1-165 hp)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

2 fysiska
20 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programansvarig
Lena Dahlstrand