Utbildningsprogram LKGYA

Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning gymnasieskolan

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
90 högskolepoäng Grundnivå

Studenter i högskolebiblioteket

Att arbeta som lärare är inte vilket jobb som helst. Det är en uppgift där du som pedagog kan göra skillnad för ungdomars möjligheter till fortsatta studier och yrkesarbete. Det är därför inte någon överdrift att säga att lärare är med och skapar morgondagens goda samhälle. Många människor vittnar om hur mycket en skicklig lärare betytt för deras lycka och framgång i livet.

Den svenska skolan behöver fler utbildade lärare. Det saknas framför allt legitimerade lärare i matematik, naturvetenskap och moderna språk. Om du utbildar dig till lärare via KPU kan du redan efter tre terminers studier få ett inspirerade och utvecklande arbete som ämneslärare i gymnasieskolan. Läs mer din väg in i läraryrket i Lärarutbildningsguiden.

Högskolan Dalarna erbjuder Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 högskolepoäng. Det är en nätbaserad utbildning med 100 procents studietakt över tre terminer. 1-2 campustillfällen i Falun varje termin ingår i utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i regel på en gymnasieskola i närheten av hemorten. Vid urvalet till utbildningen ges förtur till sökande med ämneskunskaper inom matematik, naturvetenskap och moderna språk.

För att antas till KPU, inriktning gymnasieskolan krävs 120 högskolepoäng i förstaämnet och 90 högskolepoäng i andraämnet. I prioriterade ämnen kan du antas till KPU i endast ett ämne men i övriga fall krävs i regel två ämnen för att ha möjlighet komma in på utbildningen. Läs mer om prioriteringen av ämnen. 

Kompletterande pedagogisk utbildning erbjuds även inom VAL - vidareutbildning av lärare som saknar examen. Det är en nätbaserad utbildning på halvfart. För att antas till VAL ska du vara verksam lärare och ha tidigare erfarenhet av undervisning. Läs mer om Vidareutbildning av lärare.

Porträttbild Thor DraibyHej! Jag heter Thor Draiby, kommer från Smedjebacken och studerar KPU, inriktning gymnasielärare i biologi.

Jag jobbar som lärare och behövde skaffa mig behörigheten för läraryrket. Jag har en kandidatexamen i biologi sen tidigare och därför passade KPU bra för mig.

Jag har trivts bra på utbildningen, har haft svårt att hinna med den men annars så är jag nöjd med studietiden.

Jag valde Högskolan Dalarna för att det var nära till campusträffarna, och att jag hade hört att lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna höll hög kvalitet.

Falun är en trevlig stad. Hann inte uppleva den så mycket i samband med campusträffarna men annars så har jag varit där i flera olika ärenden, bland annat för att åka skidor eller kolla på skidor, och jag uppskattar staden. 

På fritiden umgås jag med familjen och ägnar mig åt friluftsliv, exempelvis skidor eller löpning. Jag har får och höns som ska skötas och håller även på med miljöpolitik.

Framöver vill jag först och främst arbeta som lärare i biologi och naturkunskap på gymnasiet, men jag kan också tänka mig att arbeta med natur och miljöfrågor på myndighetsnivå. 

Ett gott samhälle för mig är där vi människor tar hand om varandra. Inte bara för att tjäna pengar på varandra och där vi även tar hand om och förvaltar naturen på ett ekologiskt hållbart sätt och bygger upp en ekonomi utifrån vad som är långsiktigt klokt.

Jag kan bidra till ett bättre samhälle genom att jobba med att ge eleverna kunskaper och intresse kring naturen och förutsättningarna för mänsklig hälsa och välfärd. Och inte minst ge eleverna känslan av att de kan vara med och påverka både hur deras egna liv ska bli och hur samhället ska utvecklas. Men även genom vardagen att vara en god medmänniska som försöker att ta ansvar för sitt eget liv i det lilla och återigen, att man i sitt vardagsliv handlar på ett hållbart sätt i förhållande till miljön.

Avsätt tid till utbildningen! Gå in för utbildningen med ett helhjärtat engagemang och se utbildningen som en värdefull tid att ta tillvara på för att lära dig mer om ämnen du är intresserad av. Men även se det som ett viktigt uppbyggnadsarbete på väg mot resultatet – lärarlegitimationen.

Hur söker du till utbildningen?

Ansökan till KPU sker på webbsidan www.antagning.se under perioden 15 mars - 15 april. I samband med ansökan ska blanketten Bilaga till ansökan, laddas upp. Där anger du vilka undervisningsämnen du vill bli prövad i. För att kunna ansöka om det högre beloppet ska du fylla i blanketten Intyg om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Från och med höstterminen 2019 är Johanne Maad programansvarig för KPU.

Utbildningens innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning omfattar 90 högskolepoäng. Inom programmet studeras utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid en gymnasieskola.

Studierna i utbildningsvetenskap förbereder dig för en yrkesroll som lärare. Bland annat studeras skolans samhällsuppdrag, didaktik och ledarskap, utveckling och lärande, bedömning och betygsättning samt sociala relationer och konflikthantering. Ett ämnesdidaktiskt examensarbete genomförs också inom programmet.

Verksamhetsförlagd utbildning

En del av yrket lär du dig bäst i verksamheten på en skola. I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du under ledning av skickliga lärare bland annat lära dig att planera, genomföra och utvärdera undervisning ute på en skola. VFU utgör sammanlagt 20 veckor av utbildningen och kompletterar de teoretiska studierna.

Läs mer om VFU i Kompletterande pedagogisk utbildning

Programmets struktur

Följande tabell visar vilka kurser som läses termin 1-3.

Kompletterande pedagogisk utbildning
Skolans
samhällsuppdrag
Didaktik och
ledarskap
VFU 1 Utveckling och
lärande
Bedömning och
betygsättning
VFU 2 Sociala relationer och konflikthantering
En skola på
vetenskaplig grund
VFU 3 Examensarbete

Vad blir du efter utbildningen?

Kompletterande pedagogisk utbildning leder till ämneslärarexamen. En ämneslärarexamen ger möjlighet att ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket. Som legitimerad lärare kan du anställas tills vidare. Lärarlegitimationen visar inom vilka skolformer och undervisningsämnen du har rätt att undervisa och sätta betyg. En ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan ger behörighet att undervisa i gymnasieskolan, vuxenutbildningen och i grundskolans årskurs 7-9 i de ämnen som ingår i examen.

Om du vill bygga på din ämneslärarexamen med ytterligare studier inom utbildningsvetenskap kan du läsa vår Magisterutbildning inom pedagogiskt arbete eller ansöka till forskarstudier inom Högskolan Dalarnas forskningsprofil Utbildning och lärande.

En ämneslärarexamen ger dig också möjlighet att söka karriärtjänster inom grund- eller gymnasieskolan. Ett uppdrag som förstelärare ger dig möjlighet att arbeta med att utveckla verksamheten på din skola och högre lön. 


Senast granskad: