Lena Dahlstrand

Personlig presentation av Lena Dahlstrand

Universitetsadjunkt svenska
Svenska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Jag arbetar inom de olika lärarprogrammen med svenska och pedagogiskt arbete. Sedan januari 2023 är jag programansvarig för KPU-programmet (Kompletterande pedagogisk utbildning, 7-9/gy).

Undervisning

Jag arbetar inom de olika lärarprogrammen med svenska och pedagogiskt arbete. Inom svenskämnet är jag främst aktiv i kurserna med litteraturvetenskaplig inriktning där jag har ett specialintresse av barn- och ungdomslitteratur.

Programansvar