Utbildningsprogram L79KA

Kompletterande pedagogisk utbildning - program för ämneslärarexamen inriktning 7-9

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har en högskoleutbildning och vill bli ämneslärare.
90 högskolepoäng Grundnivå

Den svenska skolan behöver fler utbildade lärare. Det saknas framför allt legitimerade lärare i matematik, naturvetenskap och moderna språk. Om du utbildar dig till lärare via KPU kan du redan efter tre terminers studier få ett inspirerade och utvecklande arbete som ämneslärare i grundskolan.

Högskolan Dalarna erbjuder Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 högskolepoäng. Det är en nätbaserad utbildning med 100 procents studietakt över tre terminer. 1-2 campustillfällen i Falun varje termin ingår i utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i regel på en grundskolan i närheten av hemorten. Vid urvalet till utbildningen ges förtur till sökande med ämneskunskaper inom matematik, naturvetenskap och moderna språk.

För att antas till KPU, inriktning årskurs 7-9, krävs 90 högskolepoäng i förstaämnet och 60 högskolepoäng i andraämnet. I prioriterade ämnen kan du antas till KPU i endast ett ämne men i övriga fall krävs i regel två ämnen för att ha möjlighet att komma in på utbildningen. Läs mer om prioriteringen av ämnen

Kompletterande pedagogisk utbildning erbjuds även inom VAL - vidareutbildning av lärare som saknar examen. Det är en nätbaserad utbildning på halvfart. För att antas till VAL ska du vara verksam lärare och ha tidigare erfarenhet av undervisning. Läs mer om Vidareutbildning av lärare

Porträttbild Susanne HolstHej! Jag heter Susanne Holst, kommer från Sundsvall och har studerat Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning 7-9.

Jag hade redan läst kurserna svenska och svenska som andraspråk och detta var den snabbaste vägen att ta en ämneslärarexamen. Dessutom passade det mig att läsa på distans eftersom det blev lättare att kombinera familj och studier. Jag var orolig för att distansutbildning skulle bli ensamt. Men jag och några kursare fann varandra, och vi bildade en liten grupp där vi frekvent hjälptes åt att diskutera och bearbeta uppgifter och information via Facebookchatten. 

I stort trivdes jag mycket bra på utbildningen. Det fanns en kontinuitet med ett webbinarium varje fredag under vfu-perioden där studenterna stöttades av läraren och de andra studenterna i gruppen. Vi diskuterade och reflekterade kring den undervisning vi studenter bedrev ute på vfu-skolorna. Även om vi studenter och lärare inte träffades fysiskt mer än någon gång per termin så tycker jag att vi ändå lyckades utveckla goda relationer.

Jag tycker att Högskolan Dalarna ligger i framkant när det gäller distansstudier och tekniken har fungerat bra. Andra sva-lärare jag pratat med som läst här före mig har också varit nöjda med upplägget. 

Jag fick många jobberbjudanden under den sista terminen och valde Vuxenutbildningen där jag nu arbetar som sva-lärare på grundläggande nivå.

De elever som kommer till Vuxenutbildningen och läser svenska som andraspråk kommer från världens alla hörn. Så man kan säga att världen kommer till mitt klassrum. Det är otroligt givande att få hjälpa till att utveckla elevernas förmågor och kunskaper – särskilt där det finns stora brister som i den digitala kompetensen och i miljöfrågor.

Själv arbetade jag inom handeln och ville byta yrkesbana för att hålla ett helt yrkesliv. Så mitt råd är att tänka långsiktigt och att välja någonting du verkligen är intresserad av.

 

Hur söker du till utbildningen?

Ansökan till KPU sker på webbsidan www.antagning.se under perioden 15 mars - 15 april. I samband med ansökan ska blanketten Bilaga till ansökan till KPU, laddas upp. Där anger du vilka undervisningsämnen du vill bli prövad i. Du har rätt till högre studiebidrag om du studerar på KPU som leder till ämneslärarexamen. För att kunna ansöka om det högre beloppet ska du fylla i blanketten Intyg om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Utbildningens innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning omfattar 90 högskolepoäng. Inom programmet studeras utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid en högstadieskola. 

Studierna i utbildningsvetenskap förbereder dig för en yrkesroll som lärare. Bland annat studeras skolans samhällsuppdrag, didaktik och ledarskap, utveckling och lärande, bedömning och betygsättning samt sociala relationer och konflikthantering. Ett ämnesdidaktiskt examensarbete genomförs också inom programmet. 

En del av läraryrket måste du lära dig i skolan. Därför är en del av utbildning förlagd till en äkta skolmiljö. Under de verksamhetsförlagda delarna får du under handledning delta i arbetet vid en skola och lära dig att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Följande tabell visar vilka kurser som läses inom programmet.

Kompletterande pedagogisk utbildning
Termin 1 Skolans
samhällsuppdrag
Didaktik och
ledarskap
VFU 1 Utveckling och
lärande
Termin 2 Bedömning och
betygsättning
VFU 2 Sociala relationer
Termin 3 En skola på
vetenskaplig grund
VFU 3 Examensarbete

Vad blir du efter utbildningen?

Kompletterande pedagogisk utbildning leder till ämneslärarexamen. En ämneslärarexamen ger möjlighet att ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket. Som legitimerad lärare kan du anställas tills vidare. Lärarlegitimationen visar inom vilka skolformer och undervisningsämnen du har rätt att undervisa och sätta betyg. En ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 ger behörighet att undervisa i årskurs 7-9 i de ämnen som ingår i examen, men också i årskurs 4-6 och i vissa fall även i gymnasieskolan.

Om du vill bygga på din ämneslärarexamen med ytterligare studier inom utbildningsvetenskap kan du läsa vår Magisterutbildning inom pedagogiskt arbete eller ansöka till forskarstudier inom Högskolan Dalarnas forskningsprofil Utbildning och lärande.

En ämneslärarexamen ger dig också möjlighet att söka karriärtjänster inom grund- eller gymnasieskolan. Ett uppdrag som förstelärare ger dig möjlighet att arbeta med att utveckla verksamheten på din skola och högre lön.


Vill du veta mer om läraryrket?
Senast granskad: