Utbildningsprogram L79KA

Kompletterande pedagogisk utbildning - program för ämneslärarexamen inriktning 7-9

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
90 högskolepoäng Grundnivå

Högskolebiblioteket i Falun

Att arbeta som lärare är inte vilket jobb som helst. Det är en uppgift där du som pedagog kan göra skillnad för ungdomars möjligheter till fortsatta studier och yrkesarbete. Det är därför inte någon överdrift att säga att lärare är med och skapar morgondagens goda samhälle. Många människor vittnar om hur mycket en skicklig lärare betytt för deras lycka och framgång i livet.

Den svenska skolan behöver fler utbildade lärare. Det saknas framför allt legitimerade lärare i matematik, naturvetenskap och moderna språk. Om du utbildar dig till lärare via Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan du redan efter tre terminers studier få ett inspirerade och utvecklande arbete som ämneslärare i grundskola. Läs mer om din väg in i läraryrket i Lärarutbildningsguiden.

Högskolan Dalarna erbjuder Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 högskolepoäng. Det är en nätbaserad utbildning med 100 procents studietakt över tre terminer. 1-2 campustillfällen i Falun varje termin ingår i utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i regel på en grundskola i närheten av hemorten. Vid urvalet till utbildningen ges förtur till sökande med ämneskunskaper inom matematik, naturvetenskap och moderna språk.

För att antas till inriktning årskurs 7-9, krävs 90 högskolepoäng i förstaämnet och 60 högskolepoäng i andraämnet. För att antas till KPU i två undervisningsämnen ska ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingå i ämnesstudierna. I prioriterade ämnen kan du antas till KPU i endast ett ämne men i övriga fall krävs två ämnen för att starta utbildningen. Läs mer om prioriteringen av ämnen

Kompletterande pedagogisk utbildning erbjuds även inom VAL – vidareutbildning av lärare som saknar examen. Det är en nätbaserad utbildning på halvfart. För att antas till VAL ska du vara verksam lärare och ha tidigare erfarenhet av undervisning. Läs mer om Vidareutbildning av lärare

Porträttbild Susanne HolstHej! Jag heter Susanne Holst, kommer från Sundsvall och har studerat Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning 7-9.

Jag hade redan läst kurserna svenska och svenska som andraspråk och detta var den snabbaste vägen att ta en ämneslärarexamen. Dessutom passade det mig att läsa på distans eftersom det blev lättare att kombinera familj och studier. Jag var orolig för att distansutbildning skulle bli ensamt. Men jag och några kursare fann varandra, och vi bildade en liten grupp där vi frekvent hjälptes åt att diskutera och bearbeta uppgifter och information via Facebookchatten. 

I stort trivdes jag mycket bra på utbildningen. Det fanns en kontinuitet med ett webbinarium varje fredag under VFU-perioden där studenterna stöttades av läraren och de andra studenterna i gruppen. Vi diskuterade och reflekterade kring den undervisning vi studenter bedrev ute på VFU-skolorna. Även om vi studenter och lärare inte träffades fysiskt mer än någon gång per termin så tycker jag att vi ändå lyckades utveckla goda relationer.

Jag tycker att Högskolan Dalarna ligger i framkant när det gäller distansstudier och tekniken har fungerat bra. Andra sva-lärare jag pratat med som läst här före mig har också varit nöjda med upplägget. 

Jag fick många jobberbjudanden under den sista terminen och valde Vuxenutbildningen där jag nu arbetar som sva-lärare på grundläggande nivå.

De elever som kommer till Vuxenutbildningen och läser svenska som andraspråk kommer från världens alla hörn. Så man kan säga att världen kommer till mitt klassrum. Det är otroligt givande att få hjälpa till att utveckla elevernas förmågor och kunskaper – särskilt där det finns stora brister som i den digitala kompetensen och i miljöfrågor.

Själv arbetade jag inom handeln tidigare och ville byta yrkesbana för att hålla ett helt yrkesliv. Så mitt råd är att tänka långsiktigt och att välja någonting du verkligen är intresserad av.

 

Hur söker du till utbildningen?

Ansökan till KPU sker på webbsidan www.antagning.se under perioden 15 mars - 15 april. I samband med ansökan ska blanketten Bilaga till ansökan laddas upp. Där anger du vilka undervisningsämnen du vill bli prövad i. Du har rätt till högre studiebidrag om du studerar på KPU som leder till ämneslärarexamen. För att kunna ansöka om det högre beloppet ska du fylla i blanketten Intyg om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Från och med höstterminen 2019 är Johanne Maad programansvarig för KPU.

Utbildningens innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning omfattar 90 högskolepoäng. Inom programmet studeras utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid en högstadieskola. 

Studierna i utbildningsvetenskap förbereder dig för en yrkesroll som lärare. Bland annat studeras skolans samhällsuppdrag, didaktik och ledarskap, utveckling och lärande, bedömning och betygsättning samt sociala relationer och konflikthantering. Ett ämnesdidaktiskt examensarbete genomförs också inom programmet.

Verksamhetsförlagd utbildning

En del av yrket lär du dig bäst i verksamheten på en skola. I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du under ledning av skickliga lärare bland annat lära dig att planera, genomföra och utvärdera undervisning ute på en skola. VFU utgör sammanlagt 20 veckor av utbildningen och kompletterar de teoretiska studierna.

Läs mer om VFU i Kompletterande pedagogisk utbildning

Programmets struktur

Följande tabell visar vilka kurser du kommer läsa under termin 1 till 3.

Kompletterande pedagogisk utbildning
Skolans
samhällsuppdrag
Didaktik och
ledarskap
VFU 1 Utveckling och
lärande
Bedömning och
betygsättning
VFU 2 Sociala relationer och konflikthantering
En skola på
vetenskaplig grund
VFU 3 Examensarbete

Vad blir du efter utbildningen?

Kompletterande pedagogisk utbildning leder till ämneslärarexamen. En ämneslärarexamen ger möjlighet att ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket. Som legitimerad lärare kan du anställas tills vidare. Lärarlegitimationen visar inom vilka skolformer och undervisningsämnen du har rätt att undervisa och sätta betyg i. En ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 ger behörighet att undervisa i årskurs 7-9 i de ämnen som ingår i examen, men också i årskurs 4-6 och i vissa fall även i gymnasieskolan.

Om du vill bygga på din ämneslärarexamen med ytterligare studier inom utbildningsvetenskap kan du läsa vår Magisterutbildning inom pedagogiskt arbete eller ansöka till forskarstudier inom Högskolan Dalarnas forskningsprofil Utbildning och lärande.

En ämneslärarexamen ger dig också möjlighet att söka karriärtjänster inom grund- eller gymnasieskolan. Ett uppdrag som förstelärare ger dig möjlighet att arbeta med att utveckla verksamheten på din skola och högre lön.


Senast granskad: