Thor har läst kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning gymnasieskolan

– Jag har en kandidatexamen i biologi sen tidigare och därför passade KPU bra för mig, säger Thor.

Porträttbild

Jag jobbar som lärare och behövde skaffa mig behörigheten för läraryrket. Jag har en kandidatexamen i biologi sen tidigare och därför passade KPU bra för mig.

Jag har trivts bra på utbildningen, har haft svårt att hinna med den men annars så är jag nöjd med studietiden.

Jag valde Högskolan Dalarna för att det var nära till campusträffarna, och att jag hade hört att lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna höll hög kvalitet.

Falun är en trevlig stad. Hann inte uppleva den så mycket i samband med campusträffarna men annars så har jag varit där i flera olika ärenden, bland annat för att åka skidor eller kolla på skidor, och jag uppskattar staden. 

På fritiden umgås jag med familjen och ägnar mig åt friluftsliv, exempelvis skidor eller löpning. Jag har får och höns som ska skötas och håller även på med miljöpolitik.

Framöver vill jag först och främst arbeta som lärare i biologi och naturkunskap på gymnasiet, men jag kan också tänka mig att arbeta med natur och miljöfrågor på myndighetsnivå. 

Ett gott samhälle för mig är där vi människor tar hand om varandra. Inte bara för att tjäna pengar på varandra och där vi även tar hand om och förvaltar naturen på ett ekologiskt hållbart sätt och bygger upp en ekonomi utifrån vad som är långsiktigt klokt.

Jag kan bidra till ett bättre samhälle genom att jobba med att ge eleverna kunskaper och intresse kring naturen och förutsättningarna för mänsklig hälsa och välfärd. Och inte minst ge eleverna känslan av att de kan vara med och påverka både hur deras egna liv ska bli och hur samhället ska utvecklas. Men även genom vardagen att vara en god medmänniska som försöker att ta ansvar för sitt eget liv i det lilla och återigen, att man i sitt vardagsliv handlar på ett hållbart sätt i förhållande till miljön.

Avsätt tid till utbildningen! Gå in för utbildningen med ett helhjärtat engagemang och se utbildningen som en värdefull tid att ta tillvara på för att lära dig mer om ämnen du är intresserad av. Men även se det som ett viktigt uppbyggnadsarbete på väg mot resultatet – lärarlegitimationen.

Senast granskad:
Senast granskad: