Behörighetskrav, ansökan och prioritering av urvalet till KPU, inriktning gymnasieskolan

Vid urvalet till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ges förtur till sökande med undervisningsämnen där bristen på lärare är särskilt stor.

Läs mer om Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning gymnasieskolan på programsidan.

Ansök till programmet

I samband med att du ansöker till programmet på antagning.se ska även filen Bilaga till ansökan till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) (wordfil) laddas upp. I bilagan anger du vilket/vilka undervisningsämnen du vill bli prövad i.

För att vi ska kunna bedöma dina tidigare studier måste du även ladda upp de här dokumenten på antagning.se i samband med din anmälan:

  • Kursplaner för alla kurser du har läst tidigare terminer eller kommer att läsa under innevarande termin.
  • Litteraturförteckning för alla kurser du har läst tidigare terminer eller kommer att läsa under innevarande termin.
  • Andra dokument som du vill åberopa för bedömning av din behörighet.
  • Gymnasiebetyg, om du läser en behörighetsgivande kurs nu och vill komplettera senast sista kompletteringsdag måste du bifoga intyg som styrker det senast sista anmälningsdag

Alla handlingar ska ha laddats upp senast sista anmälningsdag för att ansökan ska kunna behandlas. OBS! Ordinarie kompletteringsdatum gäller inte för KPU.

Studenter vid Högskolan Dalarna behöver endast ladda upp bilagan. Har du läst kurser vid Högskolan Dalarna före 1996 måste även kursplaner och litteraturförteckning laddas upp.

Möjlighet till högre studiemedelsbelopp

När du läser programmet har du möjlighet att ansöka om högre studiemedelsbelopp från CSN. För att kunna ansöka om det högre beloppet ska du fylla i blanketten Intyg om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (pdf).

Ämnen att söka

Alla ämnen i kolumn 1 är möjliga att söka som förstaämne ensamt eller i kombination med ett eller flera ämnen i kolumn 2. Ditt förstaämne ska innehålla 120 hp. Ämnesinnehållet i ämne 1 och 2 ska vara relevant för din kommande undervisning samt ha bredd och djup.

Du kan kombinera ditt förstaämne med ett andraämne. Ditt andraämne ska då vara på 90 hp. För att antas till KPU i två ämnen ska ett självständigt arbete om 15 hp ingå i ämnesstudierna.

För ämnena samhällskunskap och svenska krävs 120 hp oavsett om det är ditt första eller andraämne.

Ämnen i urvalsgrupp 5 måste kombineras med minst ett andraämne från kolumn 2.

Ämne 1

  Ämne 2

Matematik, Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Naturkunskap, Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk, Bild, Idrott och Hälsa, Franska, Spanska, Tyska, Historia, Religionskunskap eller Samhällskunskap.

Specialidrott och Filosofi*.

* Har du ett av dessa ämnen måste det kombineras med ett annat ämne. Kan ej sökas som endast ett ämne.

Matematik, Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Naturkunskap, Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk, Bild, Idrott och Hälsa, Franska, Spanska, Tyska, Historia, Religionskunskap eller Samhällskunskap.

Specialidrott och Filosofi*.

* Har du ett av dessa ämnen måste det kombineras med ett annat ämne. Kan ej sökas som endast ett ämne.

Urvalsgrupper antagning KPU

Antagning till KPU sker via fem urvalsgrupper. För respektive grupp sker urvalet via meritpoäng. Har du behörighet i två ämnen får du ett högre meritvärde.

Urvalsgrupp 1. Matematik, Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Naturkunskap.

Urvalsgrupp 2. Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk.

Urvalsgrupp 3. Bild, Idrott och Hälsa, Franska, Spanska eller Tyska.

Urvalsgrupp 4. Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap.

Urvalsgrupp 5. Specialidrott och Filosofi. Ämnen i urval 5 måste kombineras med minst ett ämne från kolumn 2. Kan ej sökas som endast ett ämne.

Förkunskapskrav

För att antas till KPU, inriktning gymnasiet, krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt relevanta ämneskunskaper. Kraven på ämneskunskaper skiljer sig åt om du kommer ha ett eller två undervisningsämnen:

  1. Ett undervisningsämne: Avslutade ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng i ett ämne.
  2. Två undervisningsämnen: Avslutade ämnesstudier i två ämnen om minst 120 + 90 högskolepoäng. För samhällskunskap och svenska krävs 120 högskolepoäng i båda ämnena.

För att antas till KPU i två undervisningsämnen ska ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingå i ämnesstudierna.

Läs mer om Ämnesbehörigheter vid antagning till KPU.

Senast granskad:
Senast granskad: