Behörighetskrav, ansökan och prioritering av urvalet till KPU, inriktning årskurs 7-9

Vid urvalet till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ges förtur till sökande med undervisningsämnen där bristen på lärare är särskilt stor.

Läs mer om Kompletterande pedagogisk utbildning - program för ämneslärarexamen inriktning 7-9 på programsidan.

Ansök till programmet

I samband med att du ansöker till programmet på antagning.se ska även filen Bilaga till ansökan till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) (wordfil) laddas upp. I bilagan anger du vilket/vilka undervisningsämnen du vill bli prövad i. 

För att vi ska kunna bedöma dina tidigare studier måste du även ladda upp de här dokumenten på antagning.se i samband med din anmälan:

  • Kursplaner för alla kurser du har läst tidigare terminer eller kommer att läsa under innevarande termin.
  • Litteraturförteckning för alla kurser du har läst tidigare terminer eller kommer att läsa under innevarande termin.
  • Andra dokument som du vill åberopa för bedömning av din behörighet.
  • Gymnasiebetyg, om du läser en behörighetsgivande kurs nu och vill komplettera senast sista kompletteringsdag måste du bifoga intyg som styrker det senast sista anmälningsdag

Alla handlingar ska ha laddats upp senast sista anmälningsdag för att ansökan ska kunna behandlas. OBS! Ordinarie kompletteringsdatum gäller inte för KPU.

Studenter vid Högskolan Dalarna behöver endast ladda upp bilagan. Har du läst kurser vid Högskolan Dalarna före 1996 måste även kursplaner och litteraturförteckning laddas upp.

Möjlighet till högre studiemedelsbelopp

När du läser programmet har du möjlighet att ansöka om högre studiemedelsbelopp från CSN. För att kunna ansöka om det högre beloppet ska du fylla i blanketten Intyg om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (pdf)

Ämnen att söka

Alla ämnen i kolumn 1 är möjliga att söka som förstaämne ensamt eller i kombination med ett eller flera ämnen i kolumn 2. Ditt förstaämne ska innehålla 90 hp vid antagning till ett ämne. Ämnesinnehållet i ämne 1 och 2 ska vara relevant för din kommande undervisning samt ha bredd och djup.

Du kan kombinera ditt förstaämne med ett andraämne. Ditt andraämnet ska innehålla 60 hp eller alternativt 2 andraämnen om 45+45 hp vardera. 

För samhällskunskap och svenska krävs 90 hp oavsett om det är ditt första eller andraämne.

  Ämne 1

Ämne 2 och 3

Matematik, Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk, Bild, Idrott och Hälsa, Franska, Spanska, Tyska, Historia, Religionskunskap eller Samhällskunskap.

Matematik, Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk, Bild, Idrott och Hälsa, Franska, Spanska, Tyska, Historia, Religionskunskap eller Samhällskunskap.

Urvalsgrupper antagning KPU

Antagning till KPU sker via fyra urvalsgrupper. För respektive grupp sker urvalet via meritpoäng. Har du behörighet i två ämnen får du ett högre meritvärde.

Urvalsgrupp 1. Matematik, Biologi, Fysik, Kemi, Teknik.

Urvalsgrupp 2. Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk.

Urvalsgrupp 3. Bild, Idrott och Hälsa, Franska, Spanska eller Tyska.

Urvalsgrupp 4. Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap.

Förkunskapskrav

För att antas till KPU, inriktning årskurs 7-9, krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt relevanta ämneskunskaper. Kraven på ämneskunskaper skiljer sig åt om du kommer ha ett eller två undervisningsämnen:

  1. Ett undervisningsämne: Avslutade ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng i ett ämne.
  2. Två undervisningsämnen: Avslutade ämnesstudier i två ämnen om minst 90 + 60 högskolepoäng. För samhällskunskap och svenska krävs 90 högskolepoäng i båda ämnena.
  3. Tre undervisningsämnen: Avslutade ämnesstudier i tre ämnen om minst 90 + 45 +45 högskolepoäng. För samhällskunskap och svenska krävs 90 högskolepoäng i båda ämnena.

För att antas till KPU i två eller tre undervisningsämnen ska ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingå i ämnesstudierna.

Läs mer om Ämnesbehörigheter vid antagning till KPU.

Senast granskad:
Senast granskad: