Behörighetskrav, anmälan och prioritering av urvalet till KPU, inriktning årskurs 7-9

Vid urvalet till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ges förtur till sökande med undervisningsämnen där bristen på lärare är särskilt stor.

Kom ihåg!

För dig som vill bli bedömd i två ämnen:
Fyll i och ladda upp Bilaga till anmälan till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)antagning.se när du anmäler dig till KPU.

Läs mer om Kompletterande pedagogisk utbildning - program för ämneslärarexamen inriktning 7-9 på programsidan.

Anmäl dig till programmet

Om du läser en behörighetsgivande gymnasiekurs nu och vill komplettera senast sista kompletteringsdag måste du bifoga intyg som styrker det senast sista anmälningsdag.

Alla handlingar ska ha laddats upp senast sista anmälningsdag för att ansökan ska kunna behandlas. OBS! Ordinarie kompletteringsdatum gäller inte för KPU.

Om du vill prövas mot två eller tre ämnen ska du i samband med att du ansöker till programmet på antagning.se även ladda upp filen Bilaga till anmälan till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) (pdf) . I bilagan anger du vilka ämnen du vill bli prövad i. Detta gäller inte om du vill bli prövad i ett ämne.

Möjlighet till högre studiemedelsbelopp

När du läser programmet har du möjlighet att ansöka om högre studiemedelsbelopp från CSN. För att kunna ansöka om det högre beloppet ska du fylla i blanketten Intyg om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (pdf)

Ämnen att söka

Alla ämnen i listan är möjliga att söka som förstaämne ensamt eller i kombination med ett eller två ämnen. Du kan söka med max tre ämnen. Ditt förstaämne ska innehålla 90 hp vid antagning till ett ämne. Ämnesinnehållet i ämne 1 och 2 ska vara relevant för din kommande undervisning samt ha bredd och djup.

Du kan kombinera ditt förstaämne med ett andraämne. Ditt andraämnet ska innehålla 60 hp eller alternativt 2 andraämnen om 45+45 hp vardera. 

För samhällskunskap och svenska krävs 90 hp oavsett om det är ditt första eller andraämne.

Ämnen

Urvalsgrupper antagning KPU

Antagning till KPU sker via fyra urvalsgrupper. För respektive grupp sker urvalet via meritpoäng. Har du behörighet i två ämnen får du ett högre meritvärde.

Urvalsgrupp 1. Matematik, Biologi, Fysik, Kemi, Teknik.

Urvalsgrupp 2. Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk.

Urvalsgrupp 3. Bild, Idrott och Hälsa, Franska, Spanska eller Tyska.

Urvalsgrupp 4. Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap.

Förkunskapskrav

För att antas till KPU, inriktning årskurs 7-9, krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt relevanta ämneskunskaper. Kraven på ämneskunskaper skiljer sig åt om du kommer ha ett eller två undervisningsämnen:

 1. Ett undervisningsämne: Avslutade ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng i ett ämne.
 2. Två undervisningsämnen: Avslutade ämnesstudier i två ämnen om minst 90 + 60 högskolepoäng. För samhällskunskap och svenska krävs 90 högskolepoäng i båda ämnena.
 3. Tre undervisningsämnen: Avslutade ämnesstudier i tre ämnen om minst 90 + 45 +45 högskolepoäng. För samhällskunskap och svenska krävs 90 högskolepoäng i båda ämnena.

För att antas till KPU i två eller tre undervisningsämnen ska ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingå i ämnesstudierna.

Läs mer om Ämnesbehörigheter vid antagning till KPU

 

 1. Vilka ämnen kan jag ha?
  Se vår websida för vilka ämnen vi på Högskolan Dalarna kan erbjuda:
  Behörighetskrav, ansökan och prioritering av urvalet till KPU, inriktning årskurs 7-9
  Behörighetskrav, ansökan och prioritering av urvalet till KPU, inriktning gymnasieskolan

 2. Måste jag ha en kombination av två ämnen?
  Nej, du behöver i de flesta fall inte ha med dig två ämnen för att vara behörig till KPU. De som har två ämnen med sig får dock ett högre meritvärde och har större chans att komma in på programmet.

 3. Jag har läst en tidigare utbildning på universitet utomlands, kan jag tillgodoräkna mig utbildningen för att bli behörig till KPU?
  När du anmäler dig till KPU laddar du upp dina kursplaner, examenshandlingar med mera på antagning.se. Ålder på din utbildning eller land där du tidigare läst behöver inte spela någon roll utan vi gör individuella bedömningar.

 4. Hur vet jag om jag är behörig i ett ämne?
  Du ska ha minst 90 hp i ett ämne för att vara behörig att söka till ämneslärare årskurs 7-9, för behörighet till ämneslärare gymnasiet krävs 120 hp i ditt ämne. Det kan finnas krav på visst innehåll inom undervisningsämnet. Se gärna Ämnesbehörigheter vid antagning till KPU 
  Observera att vi inte kan ge förhandsbesked om behörighet.

 5. Om ni bedömer att jag inte är behörig att söka till KPU, hur vet jag vad det är som saknas?
  När vi har gått igenom din anmälan kommer du att få reda på vad du eventuellt saknar för att vara behörig.

 6. Jag har redan tagit poäng i en annan ämneslärarutbildning. Måste jag göra om dessa kurser?
  Du har rätt att ansöka om tillgodoräkning av dina studier när du väl har kommit in på programmet. Du kan ansöka om tillgodoräkning för tidigare studier inom pedagogik, pedagogiskt arbete eller liknande som du tidigare läst. Har du läst på en annan lärarutbildning tidigare kan du alltså ansöka om tillgodoräkning för dessa studier. Mer information om tillgodoräkningsprocessen hittar du här: Tillgodoräknade

 7. Kan jag göra VFU i min region?
  Det går bra att göra VFU i den egna regionen, vi försöker hitta en plats på en skola i hemkommunen eller inom pendlingsavstånd.

 8. Krävs examensarbete för att söka till KPU?
  Söker du KPU-programmet med två ämnen kräver vi att du har gjort ett examensarbete (självständigt arbete) , söker du med ett ämne behöver du inte ha gjort något examensarbete. Ett examensarbete skriver du inom ramen för KPU.

 9. Hur många terminer studerar man på KPU?
  Du studerar sammanlagt tre terminer på KPU om du läser 100% studietakt. Läser du på 50% studietakt studerar du sammanlagt sex terminer på KPU.

 10. Kan jag läsa KPU på distans? Hur ofta behöver jag vara på plats på campus?
  KPU är en distansutbildning och man kan bo över hela Sverige när man läser den via högskolan Dalarna. Varje termin organiseras några obligatoriska träffar på campus i Falun.

 11. Är KPU att jämställa med det långa/vanliga lärarprogrammet?
  KPU är ett så kallat snabbspår för er med tidigare akademiska meriter/studier. Kurserna liknar de som går på ordinarie ämneslärarprogrammet och ni får på samma sätt som studier vid det ordinarie programmet en likvärdig examen och behörighet att undervisa i era ämnen.
Senast granskad: