Behörighetskrav, ansökan och prioritering av urvalet till KPU, inriktning årskurs 7-9

Vid urvalet till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ges förtur till sökande med undervisningsämnen där bristen på lärare är särskilt stor.

Läs mer om Kompletterande pedagogisk utbildning - program för ämneslärarexamen inriktning 7-9 på programsidan.

Ansök till programmet

I samband med att du ansöker till programmet på antagning.se ska även Bilaga till ansökan (docx) laddas upp. Där anger du vilka undervisningsämnen du vill bli prövad i.

Möjlighet till högre studiemedelsbelopp

När du läser programmet har du möjlighet att ansöka om högre studiemedelsbelopp från CSN. För att kunna ansöka om det högre beloppet ska du fylla i blanketten Intyg om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (pdf)

Prioritering av urvalet

Vid urvalet till KPU ges förtur till sökande med undervisningsämnen inom matematik, naturvetenskap och moderna språk. Urvalet av sökande sker enligt följande prioritering:

  1. Sökande med minst ett av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik samt franska, spanska eller tyska.
  2. Sökande med två ämnen varav minst ett är bild, engelska, geografi, historia, idrott och hälsa, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk.
  3. Sökande med ett ämne som är bild, engelska, geografi, historia, idrott och hälsa, religion, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk.
  4. Övriga sökande med ett eller fler ämnen utöver de som är prioriterade.

Förkunskapskrav

För att antas till KPU, inriktning årskurs 7-9, krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt relevanta ämneskunskaper. Kraven på ämneskunskaper skiljer sig åt om du kommer ha ett eller två undervisningsämnen:

  1. Ett undervisningsämne: Avslutade ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng i ett ämne.
  2. Två undervisningsämnen: Avslutade ämnesstudier i två ämnen om minst 90 + 60 högskolepoäng. För samhällskunskap och svenska krävs 90 högskolepoäng i båda ämnena.

För att antas till KPU i två undervisningsämnen ska också ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingå i ämnesstudierna.

Senast granskad: