Kurs ARK227

Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Religionsvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa djupa kunskaper i förhållandet mellan mänskliga rättigheter, religioner och lokala traditioner i Afrika söder om Sahara, samt förmåga att förmedla dessa kunskaper till personer och grupper
  • kritiskt och självständigt analysera teorier om mänskliga rättigheter och demokrati och deras relevans för olika samhällen i Afrika söder om Sahara
  • formulera och diskutera möjliga utvecklingsscenarier inom området mänskliga rättigheter och demokrati i några kontexter söder om Sahara
  • visa respekt för olika kulturella och religiösa traditioner, när dessa relateras till frågor om mänskliga rättigheter
  • utvärdera den egna kunskapsprocessen.