Kurs GIH2WT

Fotbollstränare - inriktning barn och ungdom (6-15 år)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

 • redogöra för fysiologiska förmågors träningsbarhet hos barn och ungdomar
 • redogöra för relevanta fotbollstermer och deras användbarhet under träning och match
 • visa förmåga att via tester utvärdera individers fysiologiska status och funktionella teknik
 • använda matchanalyser i avsikt att identifiera styrke- och utvecklingsområden
 • redogöra för hur man skapar en utvecklande lärandemiljö för barn och ungdomar
 • visa förmåga att anpassa träningsupplägg utifrån individernas och gruppens utvecklingsnivå
 • redogöra för betydelsen av konstruktiv feedback
 • praktiskt tillämpa omhändertagande av vanligt förekommande akuta fotbollsrelaterade skador hos barn och ungdomar
 • redogöra för och praktiskt tillämpa relevant träning för att rehabilitera och/eller förebygga fotbollsrelaterade skador hos barn och ungdomar.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 42, 2024
Studietakt:
75%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3HVT
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Start vecka 5, 2025

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

· redogöra för fysiologiska förmågors träningsbarhet hos barn och ungdomar
· redogöra för relevanta fotbollstermer och deras användbarhet under träning och match
· visa förmåga att via tester utvärdera individers fysiologiska status och funktionella teknik
· använda matchanalyser i avsikt att identifiera styrke- och utvecklingsområden
· redogöra för hur man skapar en utvecklande lärandemiljö för barn och ungdomar
· visa förmåga att anpassa träningsupplägg utifrån individernas och gruppens utvecklingsnivå
· redogöra för betydelsen av konstruktiv feedback
· praktiskt tillämpa omhändertagande av vanligt förekommande akuta fotbollsrelaterade skador hos barn och ungdomar
· redogöra för och praktiskt tillämpa relevant träning för att rehabilitera och/eller förebygga fotbollsrelaterade skador hos barn och ungdomar.

Startar och slutar:
vecka 5, 2025 - vecka 11, 2025
Studietakt:
75%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-V3KSA
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88