Magnus Carlsson

Personlig presentation av Magnus Carlsson

Universitetslektor medicinsk vetenskap
Medicinsk vetenskap Institutionen för hälsa och välfärd
Med dr
Idrotts- och hälsovetenskap Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Publikationer