Kurs GIH2A6

Idrottspsykologi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och visa förståelse för centrala begrepp inom idrottspsykologi samt översiktligt beskriva vetenskapsområdet idrottspsykologi och dess framväxt
  • reflektera över och redovisa idrottspsykologiska fenomen och mentala processer i samband med idrott och/eller fysisk aktivitet
  • tillämpa idrottspsykologiska teorier och modeller i idrottsliga miljöer
  • analysera och värdera idrottsliga företeelser utifrån kognitions-, inlärnings- och personlighetsteorier
  • visa förmåga att skriftligt redogöra för grunderna i motiverande samtal samt dess tillämpningsområden inom idrott och hälsa.
Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3AFR
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88