Kurs GIH2A6

Idrottspsykologi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och visa förståelse för centrala begrepp inom idrottspsykologi samt översiktligt beskriva vetenskapsområdet idrottspsykologi och dess framväxt
  • reflektera över och redovisa idrottspsykologiska fenomen och mentala processer i samband med idrott och/eller fysisk aktivitet
  • tillämpa idrottspsykologiska teorier och modeller i idrottsliga miljöer
  • analysera och värdera idrottsliga företeelser utifrån kognitions-, inlärnings- och personlighetsteorier
  • visa förmåga att skriftligt redogöra för grunderna i motiverande samtal samt dess tillämpningsområden inom idrott och hälsa.
Startar och slutar:
v13, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V36QQ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.