Kurs GPG2Z6

Sociala relationer och konflikthantering - VAL

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om teorier gällande sociala relationer, konflikter och makt i relation till olika sociala arenor,
  • visa förmåga att utifrån olika teorier analysera, problematisera och kommunicera frågor som rör sociala relationer i skolan och på andra sociala arenor med relevans för skolans vardag,
  • visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor kopplade till identitet, sexualitet och relationer,
  • visa förtrogenhet med skolans värdegrund och en relationellt orienterad yrkesetik,
  • visa förmåga att utifrån de teorier som behandlas i kursen och erfarenheter i den egna undervisningen reflektera över sin position som pedagogisk ledare samt över former för att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
  • visa förmåga att tillgodogöra sig vetenskapliga texter och skriva vetenskapligt samt att kommunicera om sociala relationer och konflikthantering muntligt och skriftligt.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Antagen till VAL-utbildning
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FV4
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig