Kurs GIH2RD

Styrkelyftsdidaktik för barn, ungdomar och juniorer samt styrkelyftare med särskilda behov

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om barns och ungdomars fysiska och mentala utveckling
  • redogöra för de olika faserna i en individs utveckling och dess betydelse för mottaglighet för olika former av träning
  • visa insikt i skillnader mellan pojkars och flickors mognadsprocess och dess inverkan på träningsutformning och mottaglighet för träning
  • visa förståelse för och redogöra för principiella skillnader i tävlingsformer för barn, ungdomar och juniorer samt utövare med särskilda behov
  • redogöra för och praktiskt tillämpa åldersanpassade didaktiska metoder och strategier för undervisning i styrkelyftsteknik för olika åldersgrupper samt utövare med särskilda behov
  • individanpassa det didaktiska upplägget utifrån skillnader i barns och ungdomars biologiska ålder, träningsstatus, fysiska och psykosociala utvecklingsnivå
  • redogöra för och argumentera kring planering, genomförande och utvärdering av träning för barn och unga med särskilda behov
  • redogöra för, argumentera kring och praktiskt tillämpa styrkelyftsträning för åldersgruppen juniorer.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3BAW
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
4 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88