Kurs GPG33D

Utveckling, lärande och ledarskap - VAL

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om olika teorier om pedagogiskt ledarskap utifrån ett yrkesetiskt och hållbart perspektiv
  • visa kunskap om olika teoretiska perspektiv på utveckling och lärande samt hur dessa kan leda till olika förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten
  • visa kunskap om vuxnas lärande
  • visa kunskap om och förmåga att reflektera över hur elevers lärande och utveckling påverkas, begränsas och möjliggörs av skilda socioekonomiska och kulturella villkor
  • visa förmåga att reflektera över olika digitala lärresursers möjligheter och begränsningar i den egna undervisningen 
  • visa förståelse för digitala kulturer och sociala medier samt deras betydelse för ungdomars och vuxnas utveckling och lärande
  • visa förmåga att tala och skriva i enlighet med normer för akademiskt språk och på ett sådant sätt att innehållet klart framgår i den givna situationen.
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Antagen till VAL-utbildning
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3G4D
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Irma Vaarala