Kurs GPG33F

Didaktik och bedömning - VAL

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
  • visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen
  • visa kunskap om didaktiska och ämnesdidaktiska teorier och modeller
  • visa fördjupad kunskap om bedömning och betygssättning
  • visa förmåga att problematisera bedömningens betydelse för elevers lärande
  • visa förmåga att identifiera specialpedagogiska behov samt problematisera olika specialpedagogiska perspektiv i relation till elevers lärande, inbegripet elever med neuropsykiatriska svårigheter
  • visa förmåga att, utifrån skolans styrdokument, självständigt och i samarbete med andra lärare planera, motivera och analysera genomförd undervisning samt utvärdera undervisning inom sitt ämne i relation till elevers skilda förutsättningar
  • visa förmåga att tala och skriva i enlighet med normer för akademiskt språk och på ett sådant sätt att innehållet klart framgår i den givna situationen.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Antagen till VAL-utbildning
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JYY
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Irma Vaarala