Kurs AS3023

Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen

9 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2024

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupade kunskaper om och kritiskt förhållningssätt till politiska, sociala och ekonomiska förhållanden i Afrika med särskild hänsyn till samspelet mellan religion och politik under 1800- och 1900-talen
  • förklara olika religioners framväxt, roll och betydelse i olika afrikanska samhällen utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv och med utnyttjande av relevant teoribildning.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Filosofie kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap samt Engelska 6
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3HZ3
Huvudområde:
Anmäl dig
Anmälan senast: 15 april
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig