Kurs AS3023

Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen

9 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2020

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupade kunskaper om och kritiskt förhållningssätt till politiska, sociala och ekonomiska förhållanden i Afrika med särskild hänsyn till samspelet mellan religion och politik under 1800- och 1900-talen
  • förklara olika religioners framväxt, roll och betydelse i olika afrikanska samhällen utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv och med utnyttjande av relevant teoribildning.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Filosofie kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-H35DV
Huvudområde: