Personlig presentation av Lars Berge

Universitetslektor historia, religion
Historia Institutionen för kultur och samhälle

Utskott och kommittéer

Ledamot i Utskott för granskning av utbildning

Forskning

Publikationer