Kurs GHI2FU

Introduktion till afrikastudier

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 38, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande drag i Afrikas 1800- och 1900-talshistoria
  • redogöra för grundläggande drag i religiösa traditioner i Afrika
  • redogöra för grundläggande drag i nutida politiska processer i Afrika
  • tolka, analysera och diskutera olika afrikanska samhällens dynamik och moderna historia, och i denna analys integrera några olika förklaringsfaktorer
  • diskutera Afrikas betydelse i den nutida globala utvecklingen.
Startar och slutar:
vecka 38, 2023 - vecka 50, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Kväll
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3EUH
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig