Kurs GHI2CK

Introduktion till svensk kultur och samhälle

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 8, 2024

Kursen betonar de faktorer och processer som varit betydande för den svenska kulturens och samhällets utveckling under de senaste 200 åren. Nyckelbegrepp som kultur och samhälle förklaras i förhållande till inre dynamik och yttre påverkan. En viktig del av kursinnehållet handlar om hur kultur skapas eller konstrueras genom diskurser och skilda praxis, till exempel frågan om multikulturalism sett genom immigrations- och integrationspolitiken i Sverige.
Startar och slutar:
vecka 8, 2024 - vecka 17, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3GQX
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 42, 2024

Kursen betonar de faktorer och processer som varit betydande för den svenska kulturens och samhällets utveckling under de senaste 200 åren. Nyckelbegrepp som kultur och samhälle förklaras i förhållande till inre dynamik och yttre påverkan. En viktig del av kursinnehållet handlar om hur kultur skapas eller konstrueras genom diskurser och skilda praxis, till exempel frågan om multikulturalism sett genom immigrations- och integrationspolitiken i Sverige.
Startar och slutar:
vecka 42, 2024 - vecka 51, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3HYW
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig