Kurs GPE2SA

Utbildningssystemet i Sverige

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • ha kännedom om förskolan och den svenska ungdomsskolan, såväl grund- som gymnasieskolan, dess organisation och styrning,
  • visa kunskap om värdegrunden och demokratimål i svensk läroplan,
  • visa viss kännedom om lärarutbildning i Sverige,
  • jämföra obligatorisk och frivillig skola, dess organisation och styrning i Sverige med utbildning i det egna landet.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet. Undantag beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-V3GRU
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Johanna Katrin

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • ha kännedom om förskolan och den svenska ungdomsskolan, såväl grund- som gymnasieskolan, dess organisation och styrning,
  • visa kunskap om värdegrunden och demokratimål i svensk läroplan,
  • visa viss kännedom om lärarutbildning i Sverige,
  • jämföra obligatorisk och frivillig skola, dess organisation och styrning i Sverige med utbildning i det egna landet.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet. Undantag beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3JCA
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Johanna Katrin