Kurs GIH2LW

Tränings- och tävlingslära (styrkelyft)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa grundläggande kunskaper inom ämnesområdena tränings- och tävlingslära för optimering av tränings- och tävlingsprocessen inom styrkelyft
  • reflektera över grundläggande principer för prestationsutveckling och fysisk träning inom styrkelyft
  • lösa specifika uppgifter rörande optimering av tränings- och tävlingsprocessen för olika målgrupper av aktiva styrkelyftare.