Kurs SS3003

Svenska som andraspråk i ett utvecklingsperspektiv - förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kännedom om de viktigaste teoretiska modellerna som används vid analys av andraspråksutveckling samt om deras respektive möjligheter och begränsningar
  • visa förmåga att relatera olika teoretiska modeller till den typ av kunskap de kan användas för att generera
  • diskutera metodologiska frågor av relevans för studium av didaktiska aspekter av svenska som andraspråk, med utgångspunkt i de olika teoretiska modellerna
  • hantera och tolka statistiskt material inom lingvistik.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Filosofie kandidatexamen 180 hp med huvudområde svenska som andraspråk, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3ANQ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig