Kurs GBP32W

Bild I med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Kursen förbereder för bildundervisning i grundskolan och gymnasieskolan. Det övergripande målet är att den studerande efter avslutad kurs har kunskap om hur bilder konstrueras, framställs och används för kommunikation. Vidare läggs stor vikt vid att den studerande utvecklar sin förmåga att analysera, kritiskt granska och samtala om olika slags visuella uttryck. För att bli antagen till kursen krävs arbetsprover, se länk

https://www.du.se/arbetsprover-bild

Extra information:

https://www.du.se/arbetsprover-bild

Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2 samt godkända arbetsprover
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3JY4
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
3 fysiska
24 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Kerstin Ahlberg