Kerstin Ahlberg

Personlig presentation av Kerstin Ahlberg

Universitetsadjunkt bild
Bild Institutionen för lärarutbildning

Forskning

Publikationer

  • Danielsson, Helena, Ahlberg, Kerstin. Bildblogg i skolan : Bildrespons – begrepp – bedömning, Ingår i: Audiovisuellt: Ljud och Bild, Högskolan Dalarna, 2015. Kapitel av bok.
  • Danielsson, Helena, Ahlberg, Kerstin. Student Feedback on the Art Blog, 34th World Congress of the International Society for Education through Art (InSEA )7-11 July 2014, Melbourne Cricket Ground, Victoria Australia : Diversity through Art, Change, Continuity, Context : 2014. Konferensbidrag.
  • Ahlberg, Kerstin, Danielsson, Helena. Elevrespons på bloggen, Ingår i: Meningsskapande fritidshem, Studentlitteratur, 2013. Kapitel av bok.
  • Danielsson, Helena, Ahlberg, Kerstin. Elevrespons på bildbloggen, 2013. Konferensbidrag.