Kurs GBP32V

Bild i grundskolans tidigare år, del A

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Kursen förbereder för bildundervisning i grundskolans tidigare år. Målet är att den studerande efter avslutad kurs har kunskaper om hur elever stimuleras att utforska och kritiskt granska olika bildmediers uttrycksmöjligheter. Stor vikt läggs också vid att den studerande utvecklar sin förmåga att analysera och samtala om olika slags bilder.

Extra information:

Varje campusträff omfattar 3 dagar.

Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3JY3
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
13 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Kerstin Ahlberg