Kurs PG3065

Examensarbete för magisterexamen i pedagogiskt arbete

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 13, 2024

Under kursen planerar och genomför den studerande självständigt och i samråd med handledare en undersökning av vetenskaplig karaktär med relevans för pedagogisk praktik. I detta arbete ingår att formulera och motivera en problem- och syftesformulering samt forskningsfrågor för undersökningen, vilka relateras till forskning inom ett valt område inom utbildningsvetenskap. Vidare ingår att välja, motivera och tillämpa lämpliga teorier och metoder för studien samt att presentera undersökningen skriftligt i en vetenskapligt upplagd uppsats. I kursen ingår också att försvara sitt examensarbete och att opponera på ett annat arbete under ett ventileringsseminarium.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 44, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Lärarexamen om minst 180 hp, eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GFM
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Anmälan senast: 16 oktober
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88