Personlig presentation av Iris Ridder

Universitetslektor pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning
Docent
Litteraturvetenskap Institutionen för kultur och samhälle
Fil dr
Litteraturvetenskap Institutionen för kultur och samhälle