Kurs GIH2G4

Tillämpad rörelse- och prestationsanalys

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • hantera mätutrustning och olika metoder för rörelse- och prestationsanalyser
  • planera, genomföra och utvärdera rörelse- och prestationsanalyser av relevans för tränare
  • kritiskt utvärdera och tolka test- och forskningsresultat från rörelse- och prestationsanalyser samt omsätta dessa i praktiska tillämpningar med fokus på prestationsutveckling.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Rörelsevetenskap 1 - Rörelseförståelse inom motorisk kontroll, lärande och utveckling 15 hp, varav modul Projektarbete i motorisk kontroll, lärande och utveckling 7,5 hp godkänd vid registrering. Dessutom Tränarskap 2 - Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och motorisk kontroll 7,5 hp
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3HW4
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Mikael Svarén