Kurs GRK2TZ

Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för religiösa traditioner och dessas förhållningssätt kring identitet, sexualitet och mänskliga rättigheter
 • analysera och problematisera religiös tradition och hur den framställs i litteraturen
 • reflektera ämnesdidaktiskt utifrån ämneskunskaper och kunskaper om mål och villkor för skolämnet religionskunskap
 • exemplifiera, diskutera och problematisera hur lärare kan motivera och vägleda elever i ett mångkulturellt samhälle till reflektion kring värdegrundsfrågor
 • redogöra för och diskutera klassiska och nyare perspektiv och begrepp inom religionsvetenskap
 • kritiskt förhålla sig till tillämpningar av religionsvetenskaplig teori och metod
 • analysera ett relevant material inom religionsvetenskap
 • planera och genomföra en mindre omfattande vetenskaplig undersökning samt presentera denna i uppsatsform, och i samband med detta visa grundläggande forskningsetiska insikter
 • reflektera över sitt eget lärande samt värdera egna och andras akademiska prestationer utifrån vetenskapliga kriterier
 • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning 22,5 hp
Anmälningskod:
HDA-V3DV8
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
15 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Therese Rodin

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för religiösa traditioner och dessas förhållningssätt kring identitet, sexualitet och mänskliga rättigheter
 • analysera och problematisera religiös tradition och hur den framställs i litteraturen
 • reflektera ämnesdidaktiskt utifrån ämneskunskaper och kunskaper om mål och villkor för skolämnet religionskunskap
 • exemplifiera, diskutera och problematisera hur lärare kan motivera och vägleda elever i ett mångkulturellt samhälle till reflektion kring värdegrundsfrågor
 • redogöra för och diskutera klassiska och nyare perspektiv och begrepp inom religionsvetenskap
 • kritiskt förhålla sig till tillämpningar av religionsvetenskaplig teori och metod
 • analysera ett relevant material inom religionsvetenskap
 • planera och genomföra en mindre omfattande vetenskaplig undersökning samt presentera denna i uppsatsform, och i samband med detta visa grundläggande forskningsetiska insikter
 • reflektera över sitt eget lärande samt värdera egna och andras akademiska prestationer utifrån vetenskapliga kriterier
 • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning 22,5 hp
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3FEE
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
15 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Therese Rodin