Kurs APG28S

Verksamhetsförlagd utbildning i grundskolan årskurs 7-9

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 8, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupade ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för den egna undervisningen i relation till såväl elevgruppens som den enskilde individens utveckling och till gällande styrdokument
 • visa fördjupad förmåga att kommunicera och tillämpa skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna, olika jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv samt de grundläggande demokratiska värderingarna
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera såväl gruppens som varje elevs lärande och utveckling
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten
 • visa förmåga att, med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap, kritiskt värdera och reflektera över sitt läraruppdrag samt kunna formulera tydliga slutsatser för den egna professionsutvecklingen
 • visa förmåga att observera, dokumentera, analysera, och i samarbete med verksamma lärare göra bedömningar av, elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare
 • visa förmåga att, med ett kritiskt förhållningssätt utifrån ämnesdidaktiska överväganden, använda digitala lärresurser i ämnesundervisningen, beaktande elevers erfarenheter från digitala kulturer och sociala medier och dessas betydelse för elevers utveckling och lärande
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov, inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter.
Startar och slutar:
vecka 8, 2024 - vecka 17, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Utveckling och lärande för ämneslärare inriktning åk 7-9 (varav 7,5 hp VFU), 15 hp, Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - ämneslärare, 15 hp samt 60 hp i programmets första undervisningsämne och 60 hp i programmets andra undervisningsämne
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GFW
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Göran Morén

Start vecka 41, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupade ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för den egna undervisningen i relation till såväl elevgruppens som den enskilde individens utveckling och till gällande styrdokument
 • visa fördjupad förmåga att kommunicera och tillämpa skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna, olika jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv samt de grundläggande demokratiska värderingarna
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera såväl gruppens som varje elevs lärande och utveckling
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten
 • visa förmåga att, med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap, kritiskt värdera och reflektera över sitt läraruppdrag samt kunna formulera tydliga slutsatser för den egna professionsutvecklingen
 • visa förmåga att observera, dokumentera, analysera, och i samarbete med verksamma lärare göra bedömningar av, elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare
 • visa förmåga att, med ett kritiskt förhållningssätt utifrån ämnesdidaktiska överväganden, använda digitala lärresurser i ämnesundervisningen, beaktande elevers erfarenheter från digitala kulturer och sociala medier och dessas betydelse för elevers utveckling och lärande
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov, inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter.
Startar och slutar:
vecka 41, 2024 - vecka 50, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Utveckling och lärande för ämneslärare inriktning åk 7-9 (varav 7,5 hp VFU), 15 hp, Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - ämneslärare, 15 hp samt 60 hp i programmets första undervisningsämne och 60 hp i programmets andra undervisningsämne
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3HYE
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Göran Morén