Kurs GRK2EF

Västerländsk buddhism

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Religionsvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för buddhismens grundläggande drag
  • redogöra för olika buddhistiska inriktningar och traditioner i sin traditionella kontext
  • analysera buddhismens utveckling och förändring
  • diskutera utveckling och förändring vid buddhismens migration till väst och hur dessa kommer till uttryck hos olika buddhistiska grupper.