Kurs GSV2P9

Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Det övergripande målet med kursen är att den studerande utvecklar kunskaper om barns läs- och skrivutveckling utifrån ett första- och andraspråksperspektiv samt didaktiska och metodiska kunskaper och förmågor för undervisning i läsning och skrivning.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och diskutera vetenskapligt grundade teorier om elevers läs- och skrivutveckling i första- och andraspråksperspektiv med särskilt fokus på förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
 • redogöra för och reflektera över läs- och skrivundervisningens innehåll, traditioner och institutionella villkor med fokus på styrdokument och kursplaner i svenska gällande förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
 • reflektera över barns skriftbruk i och utanför skolan samt hur samspel däremellan kan få betydelse för undervisningen
 • diskutera hur olika medieformer kan användas för såväl elevers läs- och skrivutveckling som för utvecklandet av nya former av läs- och skrivundervisning
 • reflektera över och använda metoder i läs- och skrivundervisning samt förklara och värdera hur undervisningen skapar möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling
 • bedöma elevers läs- och skrivförmåga och visa förståelse för hur bedömning av läsning och skrivande kan genomföras i förskoleklass och i skolan och hur denna bedömning förhåller sig till övrig undervisning
 • beskriva aspekter av läs- och skrivsvårigheter samt reflektera över individualiserad läs- och skrivundervisning så att elever med olika språklig bakgrund och olika förutsättningar inkluderas
 • sammanställa och diskutera kursinnehållet utifrån ett vetenskapligt och kritiskt granskande förhållningssätt
 • självständigt tala och skriva i olika genrer på väl fungerande svenska.

Extra information:

För att få delta i kurserna ska du: ha en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, vara anställd för undervisning i förskoleklass, och ha en arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) som har godkänt ditt deltagande. Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker. För mer information om kursen: Kursansvarig Cecilia Wijnbladh, cwj@du.se, 023-77 86 68 För administrativt stöd: Mikael Magnusson Weinholz, mmw@du.se 023-77 86 39

Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.
Anmälningskod:
HDA-V3HJ2
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Cecilia Wijnbladh

Start vecka 36, 2024

Det övergripande målet med kursen är att den studerande utvecklar kunskaper om barns läs- och skrivutveckling utifrån ett första- och andraspråksperspektiv samt didaktiska och metodiska kunskaper och förmågor för undervisning i läsning och skrivning.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och diskutera vetenskapligt grundade teorier om elevers läs- och skrivutveckling i första- och andraspråksperspektiv med särskilt fokus på förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
 • redogöra för och reflektera över läs- och skrivundervisningens innehåll, traditioner och institutionella villkor med fokus på styrdokument och kursplaner i svenska gällande förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
 • reflektera över barns skriftbruk i och utanför skolan samt hur samspel däremellan kan få betydelse för undervisningen
 • diskutera hur olika medieformer kan användas för såväl elevers läs- och skrivutveckling som för utvecklandet av nya former av läs- och skrivundervisning
 • reflektera över och använda metoder i läs- och skrivundervisning samt förklara och värdera hur undervisningen skapar möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling
 • bedöma elevers läs- och skrivförmåga och visa förståelse för hur bedömning av läsning och skrivande kan genomföras i förskoleklass och i skolan och hur denna bedömning förhåller sig till övrig undervisning
 • beskriva aspekter av läs- och skrivsvårigheter samt reflektera över individualiserad läs- och skrivundervisning så att elever med olika språklig bakgrund och olika förutsättningar inkluderas
 • sammanställa och diskutera kursinnehållet utifrån ett vetenskapligt och kritiskt granskande förhållningssätt
 • självständigt tala och skriva i olika genrer på väl fungerande svenska.

Extra information:

För att få delta i kurserna ska du: ha en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, vara anställd för undervisning i förskoleklass, och ha en arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) som har godkänt ditt deltagande. Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker. För mer information om kursen: Kursansvarig Cecilia Wijnbladh, cwj@du.se, 023-77 86 68 För administrativt stöd: Mikael Magnusson Weinholz, mmw@du.se

Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 23, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.
Anmälningskod:
HDA-H3K4Q
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Anmälan senast: 15 april
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Cecilia Wijnbladh