Cecilia Wijnbladh

Personlig presentation av Cecilia Wijnbladh

Doktorand pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning

Nämnder

Doktorandrepresentant i forskarutbildningsnämnden

Bakgrund

Jag har grundskollärarexamen 1-7 och har arbetat i samtliga årskuser i grundskolan i nästan 25 år. 

Undervisning

Jag undervisar i grundskollärarprogrammens språk-, läs- och skrivinriktade kurser samt i uppdragsutbildning fär lärare i förskoleklass. Sedan tidigare har jag erfarenhet av kursansvar och undervisning i grundlärarprogrammets svenskdidaktiska kurser och kurser i den i utbildningsvetenskapliga kärnan. Jag har viss erfarenhet av att handleda examamensarbeten. 

Kursansvar