Cecilia Wijnbladh

Personlig presentation av Cecilia Wijnbladh

Doktorand pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning

Nämnder

Doktorandrepresentant i forskarutbildningsnämnden

Bakgrund

Jag har grundskollärarexamen 1-7 och har arbetat i samtliga årskuser i grundskolan i nästan 25 år. 

Undervisning

Jag undervisar i grundskollärarprogrammens språk-, läs- och skrivinriktade kurser samt i uppdragsutbildning fär lärare i förskoleklass. Sedan tidigare har jag erfarenhet av kursansvar och undervisning i grundlärarprogrammets svenskdidaktiska kurser och kurser i den i utbildningsvetenskapliga kärnan. Jag har viss erfarenhet av att handleda examamensarbeten. 

Kursansvar

Forskning

Min forskning handlar den undervisning i förskoleklass som syftar till att utveckla elevernas skriftspråksförmåga. Jag är särskilt intresserad av hur undervisningen kan differentieras för följa och främja alla elevers skriftspråksutveckling för en mer likvärdig utbildning. I min avhandlingstudie har jag genomfört videoobservationer och lärarintervjuer för att få kunskap om hur lärare planerar, genomför och utvärderar undervisning som ger förutsättningar för eleverna att utveckla förmågor som har betydelse för skriftspråklig utveckling, närmare bestämt språklig medvetenhet, avkodningsfårmåga och läsförståelse.

Forskningsprojekt

Publikationer