Kurs GRK36N

Religionsvetenskap III: Uppsats med didaktisk inriktning

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • söka, välja ut och systematiskt, utförligt och kritiskt redogöra för tidigare forskning inom ett avgränsat religionsvetenskapligt tema eller särskild tradition med didaktisk relevans
 • självständigt identifiera och formulera en problemställning och ett syfte med relevans för religionskunskapsundervisning
 • identifiera, reflektera över och förebygga forskningsetiska problem i den egna studien
 • utifrån ett bestämt syfte och adekvata frågeställningar identifiera, värdera och samla in relevant källmaterial
 • genomföra en självständig och systematisk studie med relevant teori- och metodanvändning som vilar på vetenskaplig grund
 • analysera de egna resultaten med hjälp av vald teori
 • diskutera de egna forskningsresultaten i förhållande till resultat i tidigare forskning med koppling till yrkesprofession
 • presentera den egna vetenskapliga studien i uppsatsform, i enlighet med etablerade akademiska skrivnormer
 • formulera och muntligt framföra konstruktiv kritik på en text skriven av en medstuderande
 • vetenskapligt värdera det egna arbetet utifrån kommentarer som förs fram av opponent och seminarieledare.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • 75 hp inom huvudområdet religionsvetenskap
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3HWU
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig

Start vecka 4, 2025

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • söka, välja ut och systematiskt, utförligt och kritiskt redogöra för tidigare forskning inom ett avgränsat religionsvetenskapligt tema eller särskild tradition med didaktisk relevans
 • självständigt identifiera och formulera en problemställning och ett syfte med relevans för religionskunskapsundervisning
 • identifiera, reflektera över och förebygga forskningsetiska problem i den egna studien
 • utifrån ett bestämt syfte och adekvata frågeställningar identifiera, värdera och samla in relevant källmaterial
 • genomföra en självständig och systematisk studie med relevant teori- och metodanvändning som vilar på vetenskaplig grund
 • analysera de egna resultaten med hjälp av vald teori
 • diskutera de egna forskningsresultaten i förhållande till resultat i tidigare forskning med koppling till yrkesprofession
 • presentera den egna vetenskapliga studien i uppsatsform, i enlighet med etablerade akademiska skrivnormer
 • formulera och muntligt framföra konstruktiv kritik på en text skriven av en medstuderande
 • vetenskapligt värdera det egna arbetet utifrån kommentarer som förs fram av opponent och seminarieledare.
Startar och slutar:
vecka 4, 2025 - vecka 23, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • 75 hp inom huvudområdet religionsvetenskap
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3L39
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig