Kurs EN3074

Engelsk språkvetenskap i tal och skrift

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • uppvisa kännedom om två utvalda huvudtyper av akademiskt skrivande inom språkvetenskap: masteruppsatsen och forskningsartikeln
  • demonstrera kunskap om genreanalys med hänvisning till kommunikativa funktioner hos och organisationen av de viktigaste delarna i forskningsskrivande inom engelsk lingvistik, inklusive abstract, introduktionen, litteraturöversikten, metodbeskrivningen, resultaten och sammanfattningen
  • analysera strukturen hos och retoriska drag i en talad konferenspresentation, följt av att planera och ge sin egen presentation
  • tillämpa konventionerna inom ämnesområdet vad gäller att hänvisa till och integrera andra källor i den egna texten
  • kritiskt utvärdera andras vetenskapliga arbete genom att peka på styrkor såväl som svagheter i form av konstruktiv respons
  • kommunicera idéer, utveckla argument och diskutera forskningsarbete på ett sätt som visar på en hög grad av kommunikativ kompetens i akademisk engelska i både tal och skrift.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • 90 hp i engelska på grundnivå varav 30 hp på grundnivå 2 inklusive en kurs med språkvetenskaplig inriktning (på grundnivå 2) eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet i engelska i form av något av följande internationella erkända språktest: TOEFL-test, inklusive TWE, med resultatet minst 630 poäng (skriftligt prov), 267 poäng (databaserat prov), 109 poäng (internetbaserat prov); Cambridge Certificate of Proficiency (A eller B); IELTS med resultatet minst 7,5 totalt (och ingen del under 7) eller motsvarande kunskaper
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3HAT
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Annelie Ädel