Kurs GRK2TW

Introduktion till mänskliga rättigheter i Afrika

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Religionsvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • analysera och diskutera betydelsefulla dokument om mänskliga rättigheter och deras relevans för olika samhällen i Afrika
  • redogöra för grundläggande drag i förhållandet mellan mänskliga rättigheter, religioner och lokala traditioner i Afrika
  • diskutera möjliga utvecklingsscenarier inom området mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika.