Kurs GPG2VX

Självständigt arbete för yrkeslärare

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att självständigt utvärdera och utveckla undervisning genom att urskilja, formulera och föreslå lösningar på problem i den pedagogiska verksamheten,
 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom kunna bidra till utvecklingen av yrkesutbildningen,
 • visa förmåga att bedöma och resonera om det egna projektets och andra projekts kvalitet utifrån olika aspekter,
 • visa förmåga att göra avvägningar utifrån forskningsetiska principer,
 • visa förmåga att dokumentera och presentera ett självständigt genomfört arbete, med relevans för yrkeslärare, på ett kommunikativt och granskningsbart sätt.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Didaktik och läroplansteori 15 hp
 • Undervisning och ledarskap (varav 10 hp VFU) 15 hp
Anmälningskod:
HDA-V3DR4
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Megan Case

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att självständigt utvärdera och utveckla undervisning genom att urskilja, formulera och föreslå lösningar på problem i den pedagogiska verksamheten,
 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom kunna bidra till utvecklingen av yrkesutbildningen,
 • visa förmåga att bedöma och resonera om det egna projektets och andra projekts kvalitet utifrån olika aspekter,
 • visa förmåga att göra avvägningar utifrån forskningsetiska principer,
 • visa förmåga att dokumentera och presentera ett självständigt genomfört arbete, med relevans för yrkeslärare, på ett kommunikativt och granskningsbart sätt.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Didaktik och läroplansteori 15 hp
 • Undervisning och ledarskap (varav 10 hp VFU) 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3F6K
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Megan Case

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att självständigt utvärdera och utveckla undervisning genom att urskilja, formulera och föreslå lösningar på problem i den pedagogiska verksamheten,
 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom kunna bidra till utvecklingen av yrkesutbildningen,
 • visa förmåga att bedöma och resonera om det egna projektets och andra projekts kvalitet utifrån olika aspekter,
 • visa förmåga att göra avvägningar utifrån forskningsetiska principer,
 • visa förmåga att dokumentera och presentera ett självständigt genomfört arbete, med relevans för yrkeslärare, på ett kommunikativt och granskningsbart sätt.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Didaktik och läroplansteori 15 hp
 • Undervisning och ledarskap (varav 10 hp VFU) 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GFK
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Megan Case