Kurs GIH2LV

Tränings- och tävlingslära (judo)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa grundläggande kunskaper inom ämnesområdena tränings- och tävlingslära för optimering av tränings- och tävlingsprocessen inom judo
  • reflektera över grundläggande principer för prestationsutveckling och fysisk träning inom judo
  • lösa specifika uppgifter rörande optimering av tränings- och tävlingsprocessen för olika målgrupper av aktiva judokas.