Kurs GRK2Q5

Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Kursens övergripande mål är att förbereda den studerande för att undervisa i religionskunskap i grund- eller gymnasieskolan.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • karaktärisera religionsvetenskapen som vetenskaplig disciplin och därvid redogöra för och diskutera centrala frågor och metodproblem inom olika religionsvetenskapliga deldiscipliner
 • diskutera det akademiska ämnet och skolämnet som historiska och föränderliga sociala konstruktioner, samt reflektera över konsekvenserna av detta för de ämnesdidaktiska vad- och varför-frågorna
 • redogöra för religiösa traditioner i historisk och samtida kontext, samt teorier och principer inom etiken
 • problematisera hur religionsvetenskapliga teman gestaltas dels inom akademin, dels inom populära medier och allmän debatt, samt reflektera över betydelsen av detta för undervisning i religionskunskap
 • inom givna teoretiska ramar analysera religiösa traditioner och etiska frågeställningar
 • inhämta, sammanställa och diskutera en begränsad empiri om lärares professionsetik
 • identifiera och diskutera värdekonflikter som innefattar religiösa dimensioner
 • redovisa och inom givna ramar tillämpa aktuella teoretiska perspektiv, som genusperspektiv och ett mångkulturellt reflekterande synsätt
 • ur ett givet perspektiv göra en enklare analys av en framställning i ett läromedel som behandlar religion
 • tillämpa argumentationsanalytisk metod och redovisa detta i uppsatsform på god vetenskaplig prosa
 • reflektera över och ur ett mångsidigt perspektiv visa ett nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A.
  Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Historia 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 6c/A6c)
Anmälningskod:
HDA-V3ASX
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig