Kurs GPG32A

Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - ämneslärare

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap om framväxten av grundskolan och gymnasieskolan samt ange utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska argument som kan förklara denna framväxt
 • visa kunskap om aktuell politisk styrning och organisation av dagens skolväsende, med särskild tonvikt på grundskolans senare år och gymnasieskolan
 • visa kunskap om skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
 • visa förmåga att reflektera över frågor som rör identitet och etnicitet i den pedagogiska verksamheten
 • visa förmåga att reflektera över frågor som rör jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten
 • visa förmåga att jämföra den svenska skolans samhällsuppdrag med några andra länders motsvarande uppdrag
 • visa förmåga att använda estetiska uttrycksformer
 • visa förmåga att hantera digitala verktyg
 • visa grundläggande förmåga att självständigt genomföra samt kommunicera en vetenskaplig undersökning muntligt och skriftligt
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FWU
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Anders Blomqvist

Start vecka 3, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap om framväxten av grundskolan och gymnasieskolan samt ange utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska argument som kan förklara denna framväxt
 • visa kunskap om aktuell politisk styrning och organisation av dagens skolväsende, med särskild tonvikt på grundskolans senare år och gymnasieskolan
 • visa kunskap om skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
 • visa förmåga att reflektera över frågor som rör identitet och etnicitet i den pedagogiska verksamheten
 • visa förmåga att reflektera över frågor som rör jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten
 • visa förmåga att jämföra den svenska skolans samhällsuppdrag med några andra länders motsvarande uppdrag
 • visa förmåga att använda estetiska uttrycksformer
 • visa förmåga att hantera digitala verktyg
 • visa grundläggande förmåga att självständigt genomföra samt kommunicera en vetenskaplig undersökning muntligt och skriftligt
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GFN
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Anders Blomqvist