Kurs GPG32A

Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - ämneslärare

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap om framväxten av grundskolan och gymnasieskolan samt ange utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska argument som kan förklara denna framväxt
 • visa kunskap om aktuell politisk styrning och organisation av dagens skolväsende, med särskild tonvikt på grundskolans senare år och gymnasieskolan
 • visa kunskap om skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
 • visa förmåga att reflektera över frågor som rör identitet och etnicitet i den pedagogiska verksamheten
 • visa förmåga att reflektera över frågor som rör jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten
 • visa förmåga att jämföra den svenska skolans samhällsuppdrag med några andra länders motsvarande uppdrag
 • visa förmåga att använda estetiska uttrycksformer
 • visa förmåga att hantera digitala verktyg
 • visa grundläggande förmåga att självständigt genomföra samt kommunicera en vetenskaplig undersökning muntligt och skriftligt
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3HX9
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Start vecka 4, 2025

Kursen behandlar den svenska skolans aktuella samhällsuppdrag och värdegrund, med särskilt fokus på de mänskliga rättigheterna och demokrati. Samhällsuppdraget analyseras historiskt och internationellt. Därutöver studeras det svenska skolväsendets historia och framväxt utifrån utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska ståndpunkter i förhållande till samhälleliga kontexter. Kursen utgår ifrån tre vetenskapliga analytiska begrepp: genus, etnicitet och klass. Vidare behandlar kursen grundskolans (årskurs 7-9) och gymnasieskolans organisation och aktuella styrdokument. Genom en undersökande vetenskaplig uppgift tränar den studerande förmågan att inta ett vetenskapligt förhållningssätt till den pedagogiska verksamheten.

Startar och slutar:
vecka 4, 2025 - vecka 23, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3KTE
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88