Kurs GPG328

Utveckling och lärande för ämneslärare inriktning åk 7-9 (varav 7,5 hp VFU)

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskaper om olika didaktiska och teoretiska perspektiv på lärande, utveckling och kunskap samt visa förståelse för hur dessa kan leda till ämneslärares olika förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten
 • visa kunskaper om hur elevers lärande och utveckling påverkas, begränsas och möjliggörs av olika förutsättningar
 • visa kunskaper om och förmåga att aktivt verka för skolans värdegrund och samhällsuppdragets intentioner samt reflektera över, analysera och värdera detta i förhållande till elevers utveckling och lärande
 • visa förmåga att, såväl i tal som i skrift, argumentera för val av innehåll och arbetsformer i den egna undervisningen samt beskriva och reflektera över den egna utvecklingen till lärare utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv
 • visa förmåga att självständigt och i samarbete med verksamma lärare planera, genomföra och utvärdera undervisning inom sitt andraämne (enligt vald ämneskombination) i relation till grupp, individ och verksamhetens förutsättningar
 • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till gällande styrdokument
 • visa förmåga att, utifrån specialpedagogiska behov, använda och reflektera över olika digitala resursers möjligheter och begränsningar för elevers lärande och utveckling.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Didaktik och ledarskap för ämneslärare inriktning åk 7-9 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp och 30 hp i programmets andra undervisningsämne
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FWX
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Marcia Markus

Start vecka 3, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskaper om olika didaktiska och teoretiska perspektiv på lärande, utveckling och kunskap samt visa förståelse för hur dessa kan leda till ämneslärares olika förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten
 • visa kunskaper om hur elevers lärande och utveckling påverkas, begränsas och möjliggörs av olika förutsättningar
 • visa kunskaper om och förmåga att aktivt verka för skolans värdegrund och samhällsuppdragets intentioner samt reflektera över, analysera och värdera detta i förhållande till elevers utveckling och lärande
 • visa förmåga att, såväl i tal som i skrift, argumentera för val av innehåll och arbetsformer i den egna undervisningen samt beskriva och reflektera över den egna utvecklingen till lärare utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv
 • visa förmåga att självständigt och i samarbete med verksamma lärare planera, genomföra och utvärdera undervisning inom sitt andraämne (enligt vald ämneskombination) i relation till grupp, individ och verksamhetens förutsättningar
 • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till gällande styrdokument
 • visa förmåga att, utifrån specialpedagogiska behov, använda och reflektera över olika digitala resursers möjligheter och begränsningar för elevers lärande och utveckling.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Didaktik och ledarskap för ämneslärare inriktning åk 7-9 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp och 30 hp i programmets andra undervisningsämne
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GFR
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Marcia Markus