Kurs GIH2XY

Idrottsvetenskaplig uppsats

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 18, 2023

Efter godkänd kurs ska studenten:

  • ha förmågan att utifrån en datamängd förklara och visualisera en variabels centralmått och spridningsmått med hjälp av statistikprogram
  • ha översiktlig kunskap om metoder för att samla in kvantitativ såväl som kvalitativ data
  • kunna producera, sammanställa, presentera och försvara ett vetenskapligt arbete
  • ha förmågan att kritiskt granska vetenskapliga arbeten.
Startar och slutar:
vecka 18, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 67,5 hp inom idrotts- och hälsovetenskap inklusive Grundläggande vetenskaplig metod 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-V3EJC
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Anders Hurtig