Kurs AS3013

Afrikanska studier: Examensarbete för magisterexamen

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 13, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa på fördjupad kunskap inom något av de områden som förekommer inom Afrikanska studier, inbegripet fördjupade metod- och teorikunskaper inom området såväl som insikter i det valda områdets aktuella forskningsfrågor
  • visa förmåga att utveckla en problemställning och utifrån denna självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
  • genomföra en självständig vetenskaplig studie med krav på relevant och aktuell forskningsanknytning, tydlig metod- och teorianknytning samt argumentation som vilar på kvalificerade analyser inom givna tidsramar
  • skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat samt för den kunskap och argumentation som ligger till grund för dessa slutsatser med högt ställda krav på kommunikationsförmåga
  • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden i form av konstruktiv respons.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen, 8 hp, Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring, 12 hp, Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen, 9 hp, Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering, 1 hp och Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen, 1 hp på avancerad nivå
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3GBH
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig