Kurs GPG327

Didaktik och ledarskap för ämneslärare inriktning årskurs 7-9 (inkl 7,5 hp VFU)

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap om didaktikens och ämnesdidaktikens begrepp och teoretiska modeller
 • visa kunskap om olika teorier om pedagogiskt ledarskap i ett didaktiskt och yrkesetiskt perspektiv
 • visa förmåga att initiera och vidmakthålla goda relationer med elever, i överensstämmelse med skolans värdegrund
 • visa förmåga att, utifrån skolans styrdokument, självständigt och i samarbete med verksamma lärare, planera och genomföra undervisning inom sitt ämne i relationtill elevers skilda förutsättningar
 • visa förmåga att leda pedagogisk verksamhet, samt kommunicera och samarbeta väl med elever, lärare och medstudenter
 • visa förmåga att diskutera och analysera den egna undervisningen, i samarbete med verksamma lärare och i relation till skolans styrdokument och didaktiska teoribildningar
 • visa förmåga att reflektera över elevers kunskapsutveckling i skolämnet
 • visa förmåga att använda digitala lärresurser i undervisningen samt förmåga att reflektera över detta utifrån didaktiska perspektiv.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Programmets inledande ämneskurs om 30 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FWV
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Start vecka 3, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap om didaktikens och ämnesdidaktikens begrepp och teoretiska modeller
 • visa kunskap om olika teorier om pedagogiskt ledarskap i ett didaktiskt och yrkesetiskt perspektiv
 • visa förmåga att initiera och vidmakthålla goda relationer med elever, i överensstämmelse med skolans värdegrund
 • visa förmåga att, utifrån skolans styrdokument, självständigt och i samarbete med verksamma lärare, planera och genomföra undervisning inom sitt ämne i relationtill elevers skilda förutsättningar
 • visa förmåga att leda pedagogisk verksamhet, samt kommunicera och samarbeta väl med elever, lärare och medstudenter
 • visa förmåga att diskutera och analysera den egna undervisningen, i samarbete med verksamma lärare och i relation till skolans styrdokument och didaktiska teoribildningar
 • visa förmåga att reflektera över elevers kunskapsutveckling i skolämnet
 • visa förmåga att använda digitala lärresurser i undervisningen samt förmåga att reflektera över detta utifrån didaktiska perspektiv.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Programmets inledande ämneskurs om 30 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GFP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88